Exposkolans fritidshem

Vår fritidsklubb, Expoklubben finns i den nyöppnade Exposkolan i Värnamo och har ca 45 inskrivna elever från åldern 9-13 år. I Värnamo kommun skiljer man på fritidshem och fritidsklubb, där fritidsklubb är för barn som går i årskurs 3 och uppåt.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

 • lägger in schema
 • anmäler frånvaro och ledighet.

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

IST Administration

IST Administration är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

 • ändrar inkomst
 • ansöker om plats
 • säger upp plats
 • meddelar ändrade familjeförhållanden.

Om fritidsklubben

På Expoklubben erbjuder vi aktiviteter utifrån elevernas intresse exempelvis skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Vi erbjuder också lekar, fysiska aktiviteter och utevistelser.

Expoklubben har 45 inskrivna elever och vi är fem personal som arbetar här.

Dagrutiner

 • Vi har öppet varje dag från kl. 06-18.
 • Vi äter frukost kl. halv 8.
 • På eftermiddagen kommer eleverna från skolan kl. 14, förutom på fredagar då de kommer kl. 13.00.
 • Vi äter mellanmål kl. 14.30.

Målstyrd verksamhet

Vår verksamhet är målstyrd. Vi har också syfte och centralt innehåll att förhålla oss till. För att alla elever ska få samma chans till lärande behöver vi se läroplanens syfte och centrala innehåll som hjälpmedel för att skapa likvärdighet.

Våra delmål

 • Skapa goda relationer mellan pedagoger och elever.
 • Skapa trygghet för eleverna i den nya skolmiljön.
 • Anpassa verksamheten utifrån elevernas behov och intressen samt ge eleverna rätt förutsättningar för sin utveckling.

Kontakt Exposkolans fritidshem

Expoklubbens fritidshem

076- 695 21 23

Rektorektor

Hanna Johansson

hanna.johansson@edu.varnamo.se

Biträdande rektor

Anna Skärin

anna.skarin@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Expovägen 1

331 42 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 augusti 2023