Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Avgifter och regler

För barn som är placerade på förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet betalar du en månadsavgift 12 månader per år. Det vill säga även under semester och annan ledighet. Avgiften för ditt barns placering beräknas utifrån hemmets inkomster. Du anger själv hemmets inkomster i IST Administration.

Hur avgiften beräknas

Avgiften grundas på familjens gemensamma bruttoinkomst/år. Högsta avgiftsgrundande inkomst är 54 830 kr/mån. Avgiften för placeringen gäller oavsett vilken omsorgstid barnet har i verksamheten.

Avgiften är upplagd som ett abonnemang på 12 månader vilket innebär att du betalar även om barnet inte är närvarande.

Anmäl ändrad inkomst

Anmälan om inkomst ska göras:

  • När barnet börjar i barnomsorgen
  • När hushållets inkomst ändras
  • När hushållets sammansättning ändras, t ex vid separation eller nytt samboende
  • Efter begäran från kommunen

Inkomst räknas som föräldrapenning, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, arbete

Du ändrar din inkomst genom att logga in i e-tjänsten IST Administration eller genom att kontakta kontaktcenter.

Avgiftsnivåer från och med 1 januari 2023

Förskola/pedagogisk omsorg 1-3 år

Barn 1: 3% av inkomsten (högst 1 645 kr/mån)
Barn 2: 2% av inkomsten (högst 1 097 kr/mån)
Barn 3:1% av inkomsten (högst 548 kr/mån)
Barn 4: Ingen avgift tas ut

Avgift för allmän förskola 3-5 år

Barn 1: 2,242% av inkomsten (högst 1 229 kr/mån)
Barn 2: 1,495% av inkomsten (högst 820 kr/mån)
Barn 3: 0,747% av inkomsten (högst 410kr/mån)
Barn 4: Ingen avgift tas ut


Avgift för fritidshem/pedagogisk omsorg - 6 år upp till terminsslut man fyller 13 år

Barn 1: 2% av inkomsten (högst 1 097 kr/mån)
Barn 2: 1% av inkomsten (högst 548 kr/mån)
Barn 3: 1% av inkomsten (högst 548 kr/mån)
Barn 4: ingen avgift tas ut

Det yngsta placerade barnet räknas som det första barnet vid beräkning av avgift.

Avgiftskontroll

Vi strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Därför gör vi årligen en avgiftskontroll.

Det är mycket viktigt att du alltid lämnar rätt uppgifter om inkomst, även om du tjänar mer än beloppet för maxtaxa, för att du ska fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i avgift och du får då betala i efterhand när vi genomför avgiftskontrollen.

Läs mer om avgiftskontrollen på sidan Avgiftskontroll

Reducerad avgift allmän förskola

Från och med höstterminen 3 dagar efter skolstart det år då de fyller tre år får du en minskad avgift motsvarande 2,242 procent av bruttoinkomsten (dock högst 1 229 kronor/månad).

Mer information om reducerad avgift allmän förskola hittar du på sidan Allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det året ditt barn fyllt tre år har du rätt att välja en avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka. Platsen gäller inte under lov- respektive studiedagar.

Du ansöker om avgiftsfri placering via vår e-tjänst.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 12 januari 2023