Frågor och svar, förskola

Här hittar du vanliga frågor och svar om ansökan, regler och avgifter för barnomsorg.

Ansökan om plats

Barnet ska vara 12 månader innan förskola är aktuellt.

Du kan ansöka om förskola redan den första månaden efter barnets födelse.

Om du önskar byta förskola måste du ställa dig i omplaceringskön och göra en ny ansökan i e-tjänsten Hantera förskole- och fritidshemsplacering. Omplacering sker i augusti varje år. Gäller inte placeringar från 1 april innevarande år.

Ja det kan du. De fristående förskolorna ingår i samma kommunala kö, med samma principer.

Syskon ärver det äldre syskonets födelsedatum, vilket gör att man hamnar högre upp i kön. Kön följer födelsedatum som turordning. Syskonförtur gäller endast om det ena syskonet är inskrivet på den förskola du söker till vid placeringsstart.

Du får reda på vart ni har fått en placering via e-tjänsten Hantera förskola och fritidshemsplaceringar. Om du har angett din e-postadress får du information digitalt. Vi har platsgaranti inom fyra månader.

Uppsägning

Har barnet inte behov av fritidshem ska du aktivt säga upp placeringen på förskolan i e-tjänsten Hantera förskola och fritidshemsplacering. Det är två månaders uppsägningstid och du får utnyttja platsen under uppsägningstiden

Har du som vårdnadshavare sökt plats på fritidshem avslutas placeringen på förskolan automatiskt inför skolstart.

15-timmars förskola

Nej, din plats är inte gratis. Däremot görs en reducering på den ordinarie avgiften från och med höstterminen då ditt barn fyllt 3 år.

Läs mer om avgifter på sidan Avgifter och regler.

Höstterminen ditt barn fyller tre år, tre dagar efter skolstart, har ditt barn rätt till så kallad allmän förskola. Om ditt barn redan har en barnomsorgsplats och du vill behålla den, så får du en reducerad avgift när ditt barn har fyllt tre år. Den allmänna förskolan innebär alltså att du får en lägre avgift för din förskoleplats.

Du kan också välja att ansöka om en avgiftsfri allmän förskoleplats. Den avgiftsfria allmänna förskolan omfattar 15 timmar per vecka. Det är fasta tider som förskolan erbjuder. Den avgiftsfria allmänna förskolan följer också skolans verksamhetsår. Det innebär att placeringen inte gäller under lov och studiedagar.

Fakturor

Det kan bero på att dina uppgifter kom in för sent och att fakturan för den månaden redan var hanterad. Justeringen ändras kommande månad.

Hushållets gemensamma inkomst. Det vill säga all skattepliktig inkomst, såsom lön för arbete (inklusive OB-tillägg och övertid), föräldrapenning, a-kassa, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning och sjukpenning.

Det som inte räknas är bidrag, exempelvis barnbidrag, studiebidrag, studielån, bostadsbidrag.

Fakturorna skapas någon gång mellan den femte och tionde i månaden och den ska vara betald sista dagen i samma månad.

Delbetalning eller anstånd kan lämnas på faktura, ring kontaktcenter för vidare hjälp, 0370-37 70 00.

Ja, du måste betala barnomsorgsavgift från första dagen. Du måste även betala avgift under semestern.

Information angående återbetalning av barnomsorgsavgift

Om barn i förskola och fritidshem har anmält frånvaro på grund av sjukdom längre än två veckor, kan återbetalning av barnomsorgsavgift ske.

Återbetalningen kan ske efter två veckors karenstid om de här förutsättningarna uppfyllts:

  • barnet har varit sjuk mer än två veckor i följd.
  • skriftlig ansökan om återbetalning inlämnats.
  • sjukintyg är bifogat.

Återbetalning ska ske genom reducering av barnomsorgsavgiften på kommande faktura.

Ansök om återbetalning barnomsorgsavgift via vår e-tjänst - Ansök om återbetalning av barnomsorgsavgift.

Övriga frågor

I förskolan ligger fokus på att stimulera barnets modersmål på olika sätt i den dagliga verksamheten. Om du vill ha ytterligare information om en specifik förskola kontaktar du förskolans rektor.

I Värnamo kommun presenteras och serveras måltider på ett trevligt sätt, tillagade av råvaror med hög kvalitet. Måltiden är en del i ett varierat menyutbud som förenar tradition med utrymme för nytänkande och nyfiket sökande - med stor kunskap om livsmedelssäkerhet, miljö och hållbar utveckling som utgångspunkt.

Mer information hittar du på sidan Mat i förskola, skola

Förskolorna har öppet från kl. 6.00-18.30. Vid behov kan du kontakta förskolan för en tillfällig öppning vid kl. 6.00. För övriga tider finns nattis.

Om du vill byta förskola inom samma ort behöver du göra en ny ansökan. Vi tittar på alternativ en gång om året inför augusti månad.

Om du behöver byta förskola på grund av flytt till annan ort är det en nyplacering.

Ansök om byta av förskola i e-tjänsten Hantera förskola och fritidshemsplacering Länk till annan webbplats..

En introduktion pågår i cirka två veckor. Det sker genom en överenskommelse mellan vårdnadshavare och förskolepersonalen. Våra förskolor använder föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att vårdnadshavare är delaktiga första tiden på förskolan och sedan tillgängliga resterande dagar. Man betalar barnomsorgsavgift från och med första inskolningsdagen.

Vi har ingen introduktion under juli månad.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 20 december 2023