Värnamo kommuns logotyp

Att börja förskolan

Välkommen till förskolan!

Pigg kille

Allmän information till dig med barn som ska börja på förskola

Målsättning

Vårt arbete med barnen utgår från skollagen, läroplanen för förskolan och våra lokala arbetsplaner. Barn och vårdnadshavare ska trivas och känna trygghet. Vi skapar förutsättningar att barn utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan erbjuder en utbildning med undervisningstillfällen under målsättning.

Introduktion

En introduktion pågår i cirka två veckor. Det sker genom en överenskommelse tillsammans med förskolepersonalen. En del av våra förskolor använder föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att ni vårdnadshavare är delaktiga första tiden på förskolan och sedan tillgängliga resterande dagar. Ni betalar barnomsorgsavgift från och med första introduktionsdagen.

Frånvaro, sjukdom eller ledighet

Meddela alltid oss på förskolan vid all frånvaro, till exempel sjukdom, semester eller annan ledighet. Om ditt barn är sjukt ska det inte vara på förskolan. Lämna inte ditt barn för tidigt efter sjukdom, då sjukdomar lätt sprids vidare mellan barnen. Låt ditt barn få även en feberfri dag hemma utan febernedsättande medel, innan barnet kommer tillbaka till förskolan. Vi utgår alltid från Socialstyrelsen samt 1177:s rekommendationer. Det är barnets allmäntillstånd som avgör om barnet orkar vistas på förskolan. Barnet ska kunna orka delta i förskolans ordinarie verksamhet, även utevistelse.

Meddela förskolan innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan efter frånvaro.
Magsjuka har stor smittspridning och en del är särskilt känsliga för detta, därför gäller särskilda regler för denna sjukdom. Vi sätter upp information på förskolan när det förekommer magsjuka på förskolan, för att minimera smittspridning.

Digitala tjänster i förskolan

Förskolorna i Värnamo kommun använder sig av två digitala tjänster, e-tjänsten IST Administration och appen IST Home Skola.

I appen IST Home Skola

  • lägger du schema
  • anmäler du frånvaro och ledighet

I e-tjänsten IST Administration

  • ändrar du inkomst
  • ansöker du om plats
  • säger du upp plats
  • meddelar du ändrade familjeförhållanden.

Det här behöver du göra nu

  1. Ladda hem appen IST Home Skola till din mobiltelefon eller surfplatta. Du hittar appen på App Store eller Google Play.
  2. Öppna appen och legitimera dig.
  3. Lägg in ditt eller dina barns schema – detta kan göras tidigast dagen då ditt barn börjar förskolan.

Mer information om hur du använder appen hittar du på IST:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Information som gäller särskilt för vår kommun finns i vår guideportal Länk till annan webbplats.

För ytterligare hjälp kan du höra av till dig vårt kontaktcenter på 0370-37 70 00.

Sommar- och juluppehåll, klämdagar och kvalitetsdagar

Vid sommar- och juluppehåll samt klämdagar samarbetar enheterna. Då kan du erbjudas barnomsorg på en annan förskola än den ordinarie, där pedagoger från olika enheter finns tillgängliga.

Under läsåret har förskolan fyra heldagar där pedagogerna planerar och utvecklar verksamheten. Vi är tacksamma om du så långt det är möjligt kan ordna barnomsorg på annat sätt dessa dagar.

Förskolan omorganiserar sin verksamhet fyra veckor under semesterperioden. Under denna period förutsätts det att barnen är lediga om vårdnadshavare har semester eller är föräldraledig. Ett skriftligt intyg krävs från vårdnadshavare där arbetsgivaren styrker att man arbetar under veckorna sommaröppet organiseras.

Vi informerar er om detta i god tid och kommer att efterfråga hur ditt barnomsorgsbehov ser ut. Vänligen respektera de datum för sista inlämning av tider under dessa dagar.

Klädsel

Vi är ute i alla väder och ditt barn behöver därför extra ombyteskläder, stövlar samt regnkläder (kläder efter väder). Märk kläderna med namn för att underlätta för oss alla. Tänk även på att ha oömma kläder, som barnen har möjlighet att leka och utforska i utan att behöva oroa sig.

Blöjor

Om ditt barn använder blöjor måste ni ta med det. Vi meddelar er när det är dags att fylla på. Tänk på att när barnet håller på att sluta med blöjor kan det behövas mer extrakläder.

Födelsedagar

Vi gillar födelsedagar, men följer livsmedelsverkets rekommendationer därför är det inte tillåtet att bjuda på fika eller liknande vid födelsedagar. Ni får gärna ordna barnkalas, men inte distribuera inbjudan på förskolan.

Ansvarsfrågan

Förskolans ansvar för barnet börjar när barnet lämnas och ert ansvar tar vid när barnet hämtas. Ta alltid kontakt med en pedagog när ni lämnar eller hämtar ert barn.

Leksaker

På förskolan finns det gott om leksaker och material för barn i alla åldrar. Därför ber vi er att lämna egna leksaker hemma då de lätt kan försvinna eller gå sönder. Undantag är nappar, gosefilt eller kramdjur som barnet behöver vid behov, tänk på att namnmärka dessa.

Hälsodeklaration; Mitt barn

När ditt barn börjar förskolan fyller ni i en hälsodeklaration; Mitt barn, som gås igenom tillsammans med en pedagog. Det är viktigt att informera personalen om ditt barn har behov som vi måste ta särskild hänsyn till, till exempel allergi. Vi är inte medicinskt utbildade, men behöver ditt barn medicin som läkare har ordinerat ska en särskild delegeringsblankett fyllas i för att vi ska få tillåtelse att ge läkemedel. Om ditt barn behöver gå på till exempel penicillin kan du be om att få dosering som ges två gånger per dag, så du som vårdnadshavare kan ge det före och efter förskolans vistelsetid, detta görs så långt det är möjligt.

Måltider på förskolan

Vi tycker att dagens måltider ska vara en trevlig upplevelse i en trygg miljö så att alla barn kan äta i lugn och ro. Måltiden ska ge goda vardagsrutiner och lära barn att, steg för steg, börja äta en allsidig och varierad kost. På förskolan serverar vi barnen frukost, lunch och mellanmål utifrån livsmedelsverkets rekommendationer. Maten som serveras i förskolan ska till största möjlighet vara närproducerad, svensk och/eller ekologisk. Om ditt barn har specialkost måste du ansöka om det varje termin i vår e-tjänst.

Läs mer om specialkost på sidan Mat i förskola, skola

Vila på förskolan

Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.

Samtal

Vi bjuder in er till utvecklingssamtal minst en gång om året. Vi pratar om barnets trivsel, utveckling, lärande och vad barnet gör på förskolan. Vid behov har du alltid rätt att önska ytterligare samtal.

Fotografering/dokumentation

I förskolans uppdrag ligger det att synliggöra lärandeprocesser, det gör vi genom att dokumentera barnens lärande på olika sätt. Bilderna/filmerna använder vi för att visa vad som sker, barnens intressen och deras utveckling i kvalitetssyfte. Om vi ska publicera en bild på ditt barn i ett annat sammanhang, exempelvis på hemsidan, måste vi ha ditt samtycke till detta, i enlighet med GDPR. Du har alltid rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande. Vi är måna om att skydda våra barn därför är det inte tillåtet att du som vårdnadshavare fotograferar eller filmar på förskolan vid exempelvis inskolning eller luciaframträdande.

Vistelsetid

Den tid barnet får vara på förskolan utgår från kommunens tillämpningsregler. I dem ingår regler kring arbetstid, studier, lämna som arbetslös eller föräldraledig, allmän förskola samt lämnings- ­och hämtningstid. Tillämpningsreglerna finns på kommun.varnamo.se under utbildning & barnomsorg och under fliken barnomsorg.

Enkäter

En gång om året genomför Värnamo kommun en enkätundersökning, där du har möjlighet att vara delaktig i utvärdering av verksamheten. Det ligger bland annat till grund för förskolans kvalitetsarbete. Vi är mycket tacksamma om du fyller i den så att vi kan bli bättre. Har du inte möjlighet att göra enkäten hemma kan du låna utrustning på förskolan.

glad kille
glad tjej
glad tjej