Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Försäkringar inom skola och barnomsorg

Värnamo kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper, hos försäkringsbolaget Protector.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte vid sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen gäller:

  • Barn och ungdomar 0 t.o.m. 19 års ålder folkbokförda i Värnamo kommun
  • Personer placerade i familjehem
  • Personer placerade av Värnamo kommun, i boende och eller skola i annan kommun
  • Elever, fr.o.m. 20 år folkbokförda i Värnamo kommun, inskrivna i kommunens
    gymnasiala utbildning
  • Elever i Vuxenutbildning och SFI t.o.m. vårterminen det år de fyller 20 år
  • Elever i Vuxenutbildning inkl. elever i Grundvux och Lärvux som deltar i reglerad verksamhet (verksamhetstid)
  • Elever i grundutbildning för vuxna SFI som deltar i reglerad verksamhet (verksamhetstid)
  • Förskole- grundskole- och gymnasieelever från annan kommun som går i Värnamo kommuns skolor.

Skadeanmälan

Olycksfallsskada som inträffat från och med 1 januari 2022 anmäls till Protector via Protector försäkring webbplats protectorforsakring.se Länk till annan webbplats. eller via telefon 08-410 637 00.

Olycksfallsskada som inträffat tidigare än 1 januari 2022 anmäls till Länsförsäkringar Jönköping, telefon 036-19 90 30. Uppge försäkringsnummer: 234 44 53.

Du måste ha uppsökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål för att få rätt till ersättning. Under mer information längst ner på sidan hittar du 2022 års och tidigare års försäkringsbesked för olycksfallsförsäkringen.

Tidigare försäkringsgivare

Tidigare försäkringsgivare var Gjensidige till och med 31 december 2016.

För elever som avslutar sin utbildning i grund- respektive gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september aktuellt år.

Ersättning för glasögon och linser som skadas under skoltid eller under vistelse inom barnomsorgen

När elevs/barns glasögon eller linser skadas under skoltid eller under vistelse inom barnomsorgen finns det möjlighet att få ersättning från Barn- och utbildningsförvaltningen.


Tidigare försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring:

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 25 februari 2022