Hälsosamtal

På denna sida hittar du bland annat information om vad ett hälsosamtal är, när hälsosamtal görs och exempel på vad man pratar om under samtalet.

Hälsosamtal

Ett hälsosamtal genomförs i förskoleklass, i årskurs 4, i årkurs 8 och i första året på gymnasiet. Hälsosamtalet är ett enskilt samtal mellan elev och skolsköterska.

I anslutning till hälsosamtalet fyller eleven i en hälsoenkät i ett webbverktyg som heter Prorenata. Mer information om hur du fyller i enkäten ges när det är dags för ditt barn att ha hälsosamtal.

Vad pratar man om på hälsosamtalet?

Hälsosamtalet i förskoleklass kan innehålla följande moment:

 • Information från elevens förskollärare eller lärare
 • Samtal med elev och vårdnadshavare om bland annat upplevelsen av skolsituation, inlärning, trivsel, kamratrelationer, eventuella problem med hälsa eller utveckling, matvanor och fysisk aktivitet och eventuella allvarliga svårigheter i hemmet som skolan bör känna till.
 • Samtal om psykisk hälsa; kamratrelationer, familj, fritid, motion, balans skola, fritid, skrämtid och psykiskt och fysiskt våld
 • Undersökning av längd, vikt, syn och hörsel

Hälsosamtalet i årskurs 4 kan innehålla följande moment:

 • Samtal med eleven om bland annat up p levelsen av skolsituation, inlärning, trivsel, kamratrelationer, eventuella problem med hälsa el ler utveckling eventuella inlärningssvårigheter, matvanor och fysisk aktivitet och hemsituation, eventuell oro och information från lärare.
 • Samtal om psykisk hälsa; kamratrelationer, familj, fritid, motion, balans skola, fritid, skrämtid och psykiskt och fysiskt våld
 • Undersökning av, längd, vikt och rygg

Hälsosamtalet i årskurs 8 kan innehålla följande moment:

 • Samtal med eleven om bland annat upplevelsen av skolsituation, inlärning, gymnasie- och yrkesval, hälsoproblem, kamratrelationer, hemsituation och eventuell oro, puberteten, matvanor och fysisk aktivitet, tobak, alkohol och narkotika, sexualitet, preventivmedel och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner
 • Samtal om psykisk hälsa; kamratrelationer, familj, fritid, motion, balans skola, fritid, skrämtid och psykiskt och fysiskt våld
 • Undersökning av längd, vikt, rygg och färgsinnesundersökning vid behov

Hälsosamtalet år ett på gymnasieskolan kan innehålla följande moment

 • Samtal med eleven om bland annat upplevelsen av skolsituation, inlärning, eventuell oro, matvanor och fysisk aktivitet, tobak, alkohol och narkotika, sexualitet, preventivmedel och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner
 • Samtal om psykisk hälsa; kamratrelationer, familj, fritid, motion, balans skola, fritid, skrämtid och psykiskt och fysiskt våld
 • Undersökning av längd och vikt

Hälsouppgifter

Inför hälsosamtalet behöver du som vårdnadshavare fylla i två olika dokument som kommer användas som underlag i vårt samtal. Skolsköterskan kommer att skicka en e-post från journalprogrammet Prorenata till båda vårdnadshavarna med information. Du som har vårdnaden, ensam eller tillsammans signerar och skickar in svaret.

Du får all information skickat från skolsköterskan när det är dags att fylla i dokumenten.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 november 2023