Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Skolpsykolog

Skolpsykologen har en helhetssyn på barnet med dess förutsättningar, livssituation och andra faktorer i skolan som gynnar barnets utveckling och förmåga att nå de pedagogiska målen i skolan.

De arbetar dels i det breda perspektivet som handlar om att arbeta förebyggande med den allmänna psykiska hälsan bland eleverna i kommunen och dels hanterar de ärenden på individnivå med enskilda elever, lärare och föräldrar.

Skolpsykologen erbjuder handledning, konsultation, information, fortbildning och utredning till såväl pedagogisk personal som skolledning.Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektorn.

Kontakt

Kontakt med skolpsykolog sker i huvudsak via rektor. Vårdnadshavare har möjlighet att kontakta skolpsykolog på telefon för rådgivande samtal kring skolsituationen.

Senast granskad:
2018-08-02

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp