Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Skolpsykolog

Skolpsykologen har en helhetssyn på barnet med dess förutsättningar, livssituation och andra faktorer i skolan som gynnar barnets utveckling och förmåga att nå de pedagogiska målen i skolan.

De arbetar dels i det breda perspektivet som handlar om att arbeta förebyggande med den allmänna psykiska hälsan bland eleverna i kommunen och dels hanterar de ärenden på individnivå med enskilda elever, lärare och föräldrar.

Skolpsykologen erbjuder handledning, konsultation, information, fortbildning och utredning till såväl pedagogisk personal som skolledning.Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektorn.

Kontakt

Kontakt med skolpsykolog sker i huvudsak via rektor. Vårdnadshavare har möjlighet att kontakta skolpsykolog på telefon för rådgivande samtal kring skolsituationen.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022