Främjande och förebyggande arbete

Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan.

Exempel på förebyggande arbete av Elevhälsans medicinska insats är hälsosamtal och vaccinationer. Elevhälsan är också delaktig i skolornas arbete mot kränkande behandling och arbetar förebyggande mot användning av droger, tobak och alkohol.

Som en del av vårt förebyggande arbete mot droger kan sökning med narkotikahund ske i skolans lokaler och elevskåp. Syftet är att undersöka om narkotika förvaras i lokalerna. Skolan använder Polismyndighetens narkotikahundar vid dessa genomsökningar.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 februari 2022