Personal med specialpedagogisk kompetens

Personal med specialpedagogisk kompetens arbetar, tillsammans med övriga i elevhälsoteamet, med den övergripande planeringen av elevhälsans arbete och verkar för att verksamheten ska erbjuda goda lärandemiljöer för alla elever.

Personal med specialpedagogisk kompetens kartlägger och analyserar möjligheter och hinder i skolmiljön på organisations-, grupp- och individnivå för att kunna ge stöd och hjälp till de elever som är i behov av särskilt stöd.

I arbetsuppgifterna för personal med specialpedagogisk kompetens ingår att vara ett stöd i det förebyggande pedagogiska arbetet genom till exempel handledning och konsultation.

Specialpedagoger med vidareutbildning inom tal- och språk bidrar till att göra skolan till en språkligt stimulerande miljö med särskilt ansvar för elever med språkliga svårigheter. De arbetar med utveckling, utredning och undervisning för att förebygga hinder för språklig utveckling.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 februari 2022