Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Skolkurator

Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykosocialt arbete i skolorna.

Målet med skolkuratorns arbete är att eleverna når kunskapskraven och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande. I uppdraget ingår att verka för en god social arbetsmiljö.

Skolkuratorn kan ge råd och stöd till elever och föräldrar vid svårigheter
i den sociala situationen. Skolkuratorn arbetar med enskilda elever, grupper av elever eller hela klasser i samråd med pedagoger och arbetar också konsultativt gentemot pedagoger och andra yrkesgrupper.

Kontakt

Kontakta kuratorn på din skola om du känner att du behöver råd eller stöd. Du hittar deras kontaktuppgifter under respektive skolas sida här på webbplatsen.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022