Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Skolsköterska, skolläkare

Elevhälsan medicinska insats (skolsköterska och skolläkare) tillför medicinsk- och omvårdnadskompetens till elevhälsans främjande och förebyggande arbete. Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande både individuellt och i grupp rörande till exempel kost, motion och tobaksförebyggande arbete.

Elevhälsans medicinska insatser tar över efter barnhälsovården (BVC) när barnet börjar skolan. De följer elevernas hälsoutveckling och arbetar för en god arbetsmiljö och livsstil från det att eleverna börjar i förskoleklass till dess att de slutar gymnasiet. Skolsköterskorna har regelbundna mottagningar för enklare sjukvård, rådgivning och samtal. Alla elever i skolan erbjuds hälsobesök, hälsoundersökningar och vaccinationer enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Kontakt

Kontakta skolsköterskan på din skola om du känner att du behöver råd eller stöd. Kontakt och tidsbeställning med skolläkaren sker i genom skolsköterskan på din skola. Om eleven är sjuk eller behöver vård kontaktar man sin vårdcentral.

Du hittar kontaktuppgifter till skolsköterskan under varje skolas webbsida, när man fäller ut fliken kontakt.

Skolläkare och skolsköterska och har tystnadsplikt som alla inom hälso- och sjukvården.

Senast granskad:
2019-08-27

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp