Vaccinationer

Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet.

  • I årskurs 2 erbjuds vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • I årskurs 5 erbjuds alla barn vaccin mot humant papillom virus (HPV).
  • I årskurs 8 erbjuds påfyllnadsdos av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Kombinationsvaccin ges i årskurs 2 och årskurs 8, vilket innebär att flera vacciner mot flera sjukdomar ges i samma spruta. Samtliga vaccinationer är frivilliga.

Vaccinationen registreras från 1 januari 2013 är enligt lag 2012:453 i vaccinationsregister.

Vårdnadshavarnas samtycke

När det är dags för eleven att vaccineras kommer vårdnadshavare och elev att informeras. Inför vaccinationen hämtas vårdnadshavarnas samtycke in för att elevhälsan ska kunna ge vaccinationen. Samtycket ges via e-posten som skolsköterskan skickar ut via journalprogrammet Prorenata.

Om sjukdomarna

Mässling (morbilli) är en mycket smittsam virussjukdom med luftvägs-symtom, särskilt hosta, och hög feber. Efter några dagar tillkommer ett typiskt hudutslag. På kindernas insida återfinns små saltkornsliknande fläckar på rodnad botten (Kopliks fläckar). Det är vanligt att den som blir sjuk i mässling drabbas av komplikationer.

Påssjuka (parotit) är en smittsam men i regel beskedlig virussjukdom som drabbar spottkörtlar och centrala nervsystemet. Oftast drabbas spottkörtlarna framför örat och under hakan, med svullnad och ömhet antingen på ena eller båda sidorna, och vanligen i kombination med feber.

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för flickor infördes i det svenska barnvaccinationsprogrammet i 2010. HPV-infektion kan orsaka cellförändringar som på lång sikt kan leda till cancer i livmoderhals, svalg, könsorgan och ändtarmsöppning. För fullgod effekt ges vaccinet två gånger med ett intervall av minst 6 månader. Om man påbörjar HPV-vaccination från 15 års ålder behövs tre doser av vaccinet.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan pågå i flera månader med svåra hostattacker och leda till följdsjukdomar som lunginflammation. För spädbarn kan sjukdomen vara livshotande.

Stelkramp orsakas av en bakterie som finns i jord och kan finnas i djurs avföring. Bakterien kan infektera sår och producerar ett starkt gift som orsakar svåra kramper och andningsförlamning, ibland med dödlig utgång. Smittar ej mellan människor.

Difteri är en mycket smittsam och allvarlig halsinfektion som kan orsaka kvävning hos barn. Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador på bland annat hjärta, njurar och nervsystem.

Röda hund (rubella) är som regel en beskedlig virussjukdom för barn och vuxna, men kan ge allvarliga komplikationer under graviditet. Om en gravid kvinna infekteras finns risk för allvarliga skador på fostrets hjärna, hjärta, ögon och hörsel (kongenitalt rubella-syndrom). Risken är störst under tidig graviditet.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 maj 2023