Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Modersmålsundervisning

Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla och är grunden för barnets förmåga till inlärning. Barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. För samhället är det en stor fördel att många människor är flerspråkiga.

Rätten till modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan beskrivs i skollagen (2010:800) 10 kap 7§ och 11 kap 10§.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning i skolan och grundsärskolan är avsedd för elever där minst en av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och språket ska vara ett dagligt umgängesspråk i hemmet. För adoptivbarn med grundläggande kunskaper i språket, kan ansökan göras trots att familjen i övrigt inte talar språket i hemmet.

Samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch är alla nationella minoritetsspråk och eleven har rätt till stöd och undervisning om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Språket behöver inte vara ett dagligt umgängesspråk i hemmet.

Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är:

 • att eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • att eleven önskar få undervisningen
 • att det finns minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning
 • att det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisningen är avgiftsfri.

Ansökan om modersmålsundervisning ska vara gjord senast den sista april inför nästa läsår. Anmälan är bindande och gäller tills vidare.

Avanmälan gäller vid nytt läsårs början.

Betyg

Betyg ges i modersmål på samma sätt som i övriga ämnen.

Modersmål i grundskolan och grundsärskola

Undervisningen följer en nationell kursplan och syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga.

Modersmålsundervisningen samordnas mellan skolorna i kommunen och kan komma att bedrivas vid en annan skola än den eleven får sin undervisning vid.

Modersmål i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. eleven har goda kunskaper i språket.

Språk som erbjuds:

 • albanska
 • amhariska
 • arabiska
 • bosniska
 • engelska
 • franska
 • grekiska
 • kroatiska
 • mandarin (kinesiska)
 • nederländska
 • persiska
 • polska
 • rumänska
 • ryska
 • serbiska
 • somaliska
 • spanska
 • swahili
 • thai
 • tigrinja
 • tyska
 • ungerska
 • vietnamesiska.


Periodvis kan det saknas lärare i något av språken ovan, men ambitionen är att hålla igång alla språk som önskas.

Pedagoger

Modersmålslärare är anställda på Enheten för flerspråkighet och undervisar i alla kommunens grundskolor och gymnasieskolan.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 19 augusti 2022