Modersmålsundervisning

Modersmålet har stor betydelse för barnets språk-, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Möjlighet att få utveckla modersmål underlättar inlärningen både av nya språk och kunskaper inom olika ämnen.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning i skolan och grundsärskolan är avsedd för elever där minst en av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. För adoptivbarn erbjuds modersmål även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch är alla nationella minoritetsspråk och eleven har rätt till stöd och undervisning om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Språket behöver inte vara ett dagligt umgängesspråk i hemmet.

Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är:

 • att eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • att eleven önskar få undervisningen
 • att det finns minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning
 • att det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisningen är avgiftsfri.

Ansöka om eller avsluta modersmålsundervisning

Du ansöker om modersmålsundervisning via e-tjänst nedan. Ansökan kan göras när som under året och ansökan gäller för kommande termin. Anmälan är bindande och gäller tillsvidare. Modersmålsundervisning för antagna elever är obligatorisk.

Om du vill avsluta modersmålsundervisning behöver du göra det senast sista april inför nästa läsår i grundskolan. Avanmälan för modersmålsundervisning i gymnasiet behöver göras senast 30 september. Avanmälan gäller vid nytt läsårs början.

Betyg

Betyg ges i modersmål på samma sätt som i övriga ämnen.

Modersmål i grundskolan och grundsärskola

Rätten till modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan beskrivs i skollagen (2010:800) 10 kap 7§ och 11 kap 10§.

Undervisningen följer en nationell kursplan och syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga.

Modersmålsundervisningen samordnas mellan skolorna i kommunen och kan komma att bedrivas vid en annan skola än den eleven får sin undervisning vid eller via fjärrundervisning.

Modersmål i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Rätten till modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan beskrivs i skollagen (2010:800) 15§ i 15 kap. 19 och 18 kap. 14.

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. eleven har goda kunskaper i språket.

Modersmål 1 och 2 samt aktiv tvåspråkighet erbjuds.

Språk som erbjuds:

 • albanska
 • amhariska
 • arabiska
 • bosniska
 • engelska
 • franska
 • grekiska
 • kroatiska
 • kurdiska
 • mandarin (kinesiska)
 • nederländska
 • persiska
 • polska
 • rumänska
 • ryska
 • serbiska
 • somaliska
 • spanska
 • swahili
 • thailändska
 • tigrinja
 • tyska
 • ungerska
 • vietnamesiska.

Pedagoger

Modersmålslärare är anställda på Enheten för flerspråkighet och undervisar i alla kommunens grundskolor och gymnasieskolan.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 07 mars 2023