Borbackaskolan

Borbackaskolan är en F-6-skola som ligger mitt i samhället Bor. Skolan byggdes 1959 och renoverades 1997 för att få ljusa och ändamålsenliga lokaler. I anslutning till Borbackaskolan ligger fritidshemmet Gårdshuset.

IST Home Skola

Vi använder oss av appen IST Home skola. I appen kan du ta del av ditt barns närvaro, anmäla frånvaro för ditt barn, se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola kan du läsa mer om appen 

Ansökan om ledighet

Om Borbackaskolan

Utomhusmiljö

Skolan är mycket vackert belägen vid samhällets rullstensås. Där finns det rika möjligheter till både sommar och vinteraktiviteter. På skolans område finns ett stort antal trädslag och en rik flora. Detta ger möjligheter till naturstudier, vilket vi tror lägger grunden för ett fortsatt naturintresse.

Inomhusmiljö

Skolan har vanliga klassrum och tack vare närheten till Bors 7–9-skola har år 4–6 möjlighet att få sin undervisning i praktiska och estetiska ämnen av behöriga lärare i ändamålsenliga lokaler.

Borbackaskolans elever och personal äter sin mat i Bors skola. Där finns också ett välutrustat kommundelsbibliotek. Även salar för hemkunskap, teknik, träslöjd, textilslöjd och NO-ämnen. Skolan har ett bibliotek som även fungerar som ett kommunbibliotek.

Så här arbetar vi

Trygghetsgrupp

På skolan finns en trygghetsgrupp som arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och aktiviteter för att få en positiv och trygg miljö på Borbackaskolan. I trygghetsgruppen finns representanter för personal, elevhälsa och skolledning. De jobbar bland annat med värdegrundsarbete och att skapa trygga och meningsfulla raster. All personal arbetar aktivt för att diskriminering och kränkning inte ska förekomma på vår skola.

Elevhälsan

På skolan har vi ett väl fungerande elevhälsoteam. Teamet består av specialpedagog, kurator, skollogoped, skolsköterska och skolledning. Skolan arbetar aktivt för att motverka all form av mobbing och kränkande behandling. All personal är involverad i arbetet genom att uppmärksamma, utreda och gör uppföljning på de incidenter som uppstår. I det förebyggande arbetet ingår rastaktiviteter som erbjuds av fritidspedagoger flera tillfällen under veckan.

Föräldrasamråd

Föräldrar är alltid välkomna att delta i vår verksamhet. Vi värdesätter en god kontakt mellan hem och skola. På skolan finns ett föräldrasamråd med representanter för föräldrar, personal och skolledning.

Värdegrund

Vi vill känna trygghet och vara delaktiga i vad som händer på skolan. Vi vill kunna påverka vår dag tillsammans. Vi vill känna tillit till varandra och till vår egen förmåga. Man är en i gänget och respekteras för varandras olikheter, behov och tankar. Tillsammans skapas samsyn där skolan är till för alla, där vi trivs och har studiero

Fritidshem

Gårdshusets fritidshem ligger i Bor och har omkring 100 elever i åldrarna 6-13 år. Borbackaskolans fritidshem har två avdelningar, Pärlan och Kristallen. På Pärlan går de yngre barnen och på Kristallen går de äldre barnen från årskurs 3.

Du kan läsa mer om vår fritidsverksamhet på sidan Borbackaskolans fritidshem.

Kontakt Borbackaskolan

Rektor

Anna Andersson

anna.andersson@edu.varnamo.se

Biträdande rektor

Christina Jonasson Tornesjö

christina.jonasson.tornesjo@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Helene Ahlqvist

helene.ahlqvist@edu.varnamo.se

0370-37 82 05

Skolkurator

Erika Bergman

erika.bergman@edu.varnamo.se

0370-37 82 03

Hitta till oss

Växjövägen

33173 Bor

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 20 mars 2024