Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Apladalsskolan

Apladalsskolan är en 7-9-skola med 18 klasser. Vi har cirka 420 elever som våra lärare handleder och utbildar under de tre år de går på skolan.

Apladalsskolan byggdes 1953 och har genom åren varit både realskola och gymnasieskola. 1984 byggdes skolans A- och B-byggnader ihop och skolan fick ny matsal, cafeteria, musiksal, hemkunskapssalar samt personalrum.

2007-2009 genomfördes en stor om- och tillbyggnation av Apladalsskolan och vi fick Värnamos modernaste skola med iordningsställd skolgård och en fin idrottsplats med bollplaner, löparbanor och lekplats.

Trivselregler

Alla har rätt att trivas i skolan, visa därför hänsyn till varandra!

  1. Var trevliga och respektera varandra, ingen ska behöva vara rädd i skolan och ingen mobbning ska förekomma.
  2. Var rädd om de saker som finns på skolan, ingen skadegörelse eller klotter.
  3. Var rädd om din hälsa, ingen tobak eller andra droger under skoltid.
  4. Vårda ditt språk och undvik att såra någon, använd inte fula ord.
  5. Kom i tid, ingen ska behöva vänta på dig.

Trygghetsgrupp

På skolan har vi en Trygghetsgrupp som består av delar av skolans elevhälsoteam samt representanter från alla arbetslag. Målet med Trygghetsgruppens arbete är att alla elever ska må bra och känna trygghet i skolan. Gruppen träffas regelbundet för att planera och diskutera skolans förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Vår målbild

Apladalsskolans verksamhetsmål

God kvalité i undervisningen och utvecklande lärmiljöer ger högre måluppfyllelse

Kontakt Apladalsskolan

Rektor

Cecilia Kroon

cecilia.kroon@edu.varnamo.se

Biträdande rektor

Martin Wennberg

martin.wennberg@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Lisa Runeqvist

lisa.runeqvist@edu.varnamo.se

0370-37 80 06

Skolkurator

Åsa Olsson

asa.olsson@edu.varnamo.se

0370-37 80 05

Hitta till oss

Ouchterlonygatan 9

331 83 Värnamo

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 21 februari 2022