Värnamo kommuns logotyp

Apladalsskolans ordningsregler 2022-2023

Alla har rätt att trivas och känna sig trygga i skolan!

Vi hälsar på varandra när vi möts!

Ordningsregler

 • Jag tar ansvar för mitt uppförande, har ett vårdat språk och bemöter alla med
  respekt. Jag utsätter ingen för kränkande behandling, trakasserier, eller
  diskriminering
 • Jag kommer i tid till lektioner och skolkar inte
 • Jag ansvarar för mitt skolmaterial och har med laddad Ipad, penna, sudd och
  rätt böcker/mapp till lektionen
 • Jag håller rent omkring mig, använder papperskorgar och orsakar inte någon
  skadegörelse
 • Ingen mobil får användas på lektioner eller i skolans matsal. Mobiltelefonen
  ska läggas i den röda lådan i klassrummet innan lektionsstart
 • 'Ytterkläder ska förvaras i skåpet på grund av brandrisk.
 • Tobak-och nikotin är EJ tillåtet under hela skoltiden.
 • Godis, läsk och kakor är ej tillåtet att ha i skolan.

Konsekvenser

 • Samtal med lärare/mentor, tillsägelse
 • Kontakt med hemmet
 • Anmälan kränkande behandling
 • Anmäld ogiltig frånvaro
 • Orosanmälan till Medborgarförvaltningen
 • Polisanmälan
 • Avstängning
 • Byte till annan skola
 • Ersättningsskyldig
 • Städa
 • Omhändertagande av mobiltelefon resterande del av skoldagen
 • Cigarettpaket och snusdosor omhändertas till skoldagens slut
 • Vårdnadshavare hämtar efter skolans slut