Bors skola

Bors skola är en årskus 7–9 skola som ligger mitt i samhället Bor. Skolan har cirka 200 elever. Skolan byggdes 1979 och renoverades 2019 påbörjades arbetet med utemiljön kring skolan.

IST Home Skola

Vi använder oss av appen IST Home skola. I appen kan du ta del av ditt barns närvaro, anmäla frånvaro för ditt barn, se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola kan du läsa mer om appen 

Ansökan om ledighet

Om Bors skola

Utomhusmiljö

Skolan är mycket vackert belägen vid samhällets rullstensås. Där finns det rika möjligheter till både sommar- och vinteraktiviteter. På skolans område finns ett stort antal trädslag och en rik flora. Detta ger möjligheter till naturstudier, vilket vi tror lägger grunden för ett fortsatt naturintresse.

Inomhusmiljö

Skolan har vanliga klassrum men även salar för hemkunskap, teknik, träslöjd, textilslöjd och NO-ämnen. Skolan har ett bibliotek som även fungerar som ett kommunbibliotek.

Bors skolans elever och personal äter sin mat i skolans matsal.

Så här arbetar vi

Trygghetsgrupp

På skolan finns en trygghetsgrupp som tillsammans med elevskyddsombud arbetar för att alla elever ska känna trygghet i skolan. Gruppen arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och aktiviteter för att få en positiv och trygg miljö, där varje barn kan växa och ta till sig kunskap utifrån sin egen förmåga. Oavsett bakgrund och kunskapsnivå ska alla elever ha samma möjligheter för att lyckas och komma vidare. I trygghetsgruppen finns representanter för personal, elevhälsa och skolledning. De jobbar bland annat med värdegrundsarbete och att skapa trygga och meningsfulla raster. All personal arbetar aktivt för att diskriminering och kränkning inte ska förekomma på vår skola.

Elevhälsan

På skolan har vi ett väl fungerande elevhälsoteam som består av rektor, kurator, elevcoach, skolsköterska, studie-och yrkesvägledare, lärare med specialpedagogiska funktioner samt skolpsykolog. Skolan arbetar aktivt för att motverka all form av mobbing och kränkande behandling. All personal är involverad i arbetet genom att uppmärksamma, utreda och gör uppföljning på de incidenter som uppstår.

Värdegrund

Vi vill känna trygghet och vara delaktiga i vad som händer på skolan. Vi vill kunna påverka vår dag tillsammans. Vi vill känna tillit till varandra och till vår egen förmåga. Man är en i gänget och respekteras för varandras olikheter, behov och tankar. Tillsammans skapas samsyn där skolan är till för alla, där vi trivs och har studiero.

Kontakt Bors skola

Rektor

Dan-ola Einarsson

dan-ola.einarsson@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Helene Ahlqvist

helene.ahlqvist@edu.varnamo.se

0370-37 82 05

Skolkurator

Erika Bergman

erika.bergman@edu.varnamo.se

0370-37 82 03

Hitta till oss

Rastavallsvägen 1

331 73 Bor

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 11 januari 2024