Exposkolan

Exposkolan är en 4-6 skola med ca 250 elever fördelat över 12 klasser. Exposkolan ligger i området Rörstorp i Värnamo. Skolan renoverades under 2017-2019 och stod klar för inflytt till läsåret 2019/2020. 

IST Home Skola

Vi använder oss av appen IST Home skola. I appen kan du ta del av ditt barns närvaro, anmäla frånvaro för ditt barn, se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola kan du läsa mer om appen 

Ansökan om ledighet

Om Exposkolan

Skolan är en del av skolenheten Rörstorp-Exposkolan med undervisning som bedrivs på två skolor som ligger ungefär 500 meter i från varandra. På Rörstorpsskolan går eleverna i årskurserna F-3 och på Exposkolan går årskurserna 4-6. Fritidshem finns på respektive skolor.

Utomhusmiljö

På vår skolgård finns det stora ytor för lek med klätterställningar, hinderbana, skogsparti, multiarena samt en fotbollsplan.

Inomhusmiljö

Skolan har vanliga klassrum med tillgång till grupprum i nära anslutning till dem, tekniksal, hemkunskapssal, träslöjd och textilslöjd. Vi har även ett eget skolbibliotek som är uppbyggt och möblerat för att främja elevernas läslust.

Så här arbetar vi

Trygghetsgrupp

Skolan har en väl fungerande verksamhet som förebygger kränkande behandling. Trygghetsgruppen och regelbundna "vänklasser" ger barnen en trygg och utvecklande miljö och bred social kompetens. Eleverna ges även inflytande i verksamheten genom klassråd, elevråd och matråd.

Elevhälsa

Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator, och skolledning. Vi har även tillgång till skolpsykolog och skolläkare. Elevhälsan vill se till elevens totala mående och situation och finnas till hands för varje elev som har behov av stöd och hjälp.

Föräldrasamråd

Föräldraråd finns på vår skola för att främja samarbete och dialog med hemmen. Till föräldrarådet bjuds vårdnadshavare in för att diskutera frågor som rör skolan med representanter från skolledning och lärare/ fritids.

Vision

Vår vision är att alla elever ska känna att de kan, vill och vågar.

Inriktning Teknik och IT

Går du på Rörstorp-Expo får du möjlighet att träna dig inför morgondagens samhälle. Vi lever i en snabbt föränderlig värld där teknik tar en allt större plats i vår vardag. På mellanstadiet arbetar vi en-till- en med Ipads. NTA är en viktig del av vårt arbete, här får du möjlighet att testa, undersöka och utveckla dina kunskaper på ett konkret vis inom olika no-områden.

Fritidshem

Vår fritidsklubb, Expoklubben finns i den nyöppnade Exposkolan i Värnamo och har ca 45 inskrivna elever från åldern 9-13 år.

Läs mer om vår fritidsverksamhet på sidan Exposkolans fritidshem.

Kontakt Exposkolan

Rektor

Hanna Johansson

hanna.johansson@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Emelie Johannesson

emelie.johannesson4@edu.varnamo.se

Skolkurator

Malin Kohls Josefsson

malin.kohls.josefsson@edu.varnamo.se

0370-37 70 55

Hitta till oss

Expovägen 1

331 42 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 augusti 2023