Mossleskolan

Mossleskolan är en F-5 skola med integrerad anpassad grundskola och fyra fritidshem.Skolan ligger i sydvästra delen av Värnamo, nära sjukhuset, med närhet till naturen och Vidösterns norra strand. På skolan går omkring 400 elever.

Läsåret 24/25 med start hösten -24 blir Mossleskolan F-5 en skola för elever från förskoleklass till årskurs 3. Årskurs 4-6 kommer gå i Trälleborgsskolans nya skolbyggnad.

Elev som byter skola behöver inte ansöka om ny fritidshemsplats. Ny placering syns i IST Home Skola senast 3 juni. Nya placeringar gäller från och med måndag vecka 32.

Läs mer om våra nya skolor och ny organisation för skolområde Tätort väst.

IST Home Skola

Vi använder oss av appen IST Home skola. I appen kan du ta del av ditt barns närvaro, anmäla frånvaro för ditt barn, se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola kan du läsa mer om appen 

Ansökan om ledighet

Om Mossleskolan

Skolan och bostadsområdet är drygt 40 år gammalt. Mossleskolan är en mångkulturell skola där barn från olika kulturer och språkgrupper möts.
Under 2016 byggdes skolan om och fick ny matsal, fler grupprum, bättre belysning och en ny ventilationsanläggning.

Elevrådet

Elevrådet är ett forum där eleverna ska känna att de har elevinflytande och medbestämmanderätt.

Trygghetsgruppen

I trygghetsgruppen finns rektor, skolkurator, skolsköterska, fritidspedagoger och lärare som jobbar bland annat med värdegrundsarbete och att skapa trygga och meningsfulla raster.
All personal arbetar aktivt för att diskriminering och kränkning inte ska förekomma på Mossleskolan.

Föräldrasamråd

Föräldrar är alltid välkomna att delta i vår verksamhet. Vi värdesätter en god kontakt mellan hem och skola. På skolan finns ett föräldrasamråd med representanter för föräldrar, personal och skolledning.

Mossleskolan

Kontakt Mossleskolan

Rektor

Lisa Fransson

lisa.fransson@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Malin Walfridsson

malin.walfridsson@edu.varnamo.se

0370-37 73 19

Skolkurator

Deborah Stenström

deborah.stenstrom@edu.varnamo.se

0370-37 76 25

Hitta till oss

Gränsgatan

331 83 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 maj 2024