Rydaholms skola

Rydaholms skola är en F-6 skola med ungefär 200 elever i östra delen av Värnamo kommun. Rydaholms skolas expedition är belägen i en byggnad mittemot skolan. Där finns skolans rektorer, administratören, förskolans rektor och specialpedagogerna.

IST Home Skola

Vi använder oss av appen IST Home skola. I appen kan du ta del av ditt barns närvaro, anmäla frånvaro för ditt barn, se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola kan du läsa mer om appen 

Ansökan om ledighet

Om Rydaholms skola

Vår skolgård är en stor och varierade med fotbollsplan, basket/bandyplan, klätterställning, sandlådor, gungor men även linjemålade rastaktiviteter. till exempel tre i rad och afrikansk hage men även kingplan.

På vintern har vi möjlighet att spola isbana på vår stora fotbollsplan.

Så här arbetar vi

Trygghetsteam

I trygghetsteamet finns pedagoger, skolkurator, fritidspedagoger, speciallärare och resurspersonal som jobbar bland annat med värdegrundsarbete och att skapa trygga och meningsfulla raster.

Rydaholm skola arbetar med rastaktiviteter som erbjuds eleverna varje dag och vi har även gemensamma aktiviteter på skolan.

Vi har ett månadsblad som främst används på lektioner som en rörelseaktivitet.

Elevhälsan

Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande och träffas varje vecka.

Föräldrasamråd

Föräldrar är alltid välkomna att delta i vår verksamhet. Vi värdesätter en god kontakt mellan hem och skola.

Fritidshem

Rydaholms skolas fritidshem har ca 90 inskriva barn i åldrarna från 6 år till 12 år. I Värnamo kommun skiljer man på fritidshem och fritidsklubb, där fritidsklubb är för barn som går i årskurs 3 och uppåt.

Läs mer om Rydaholms skolas fritidsversamhet på sidan Rydaholms skolas fritidshem.

Kontakt Rydaholms skola

Rektor

Katarina Andersson

katarina.andersson@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Carina Åkesson

carina.akesson@edu.varnamo.se

0370-37 82 47

Skolkurator

Charlotte Alfsdotter

charlotte.alfsdotter@edu.varnamo.se

0370-37 80 00

Hitta till oss

Alvestavägen 6

331 76 Rydaholm

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 16 augusti 2023