Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Bredaryds skola

Bredaryd skola har 200 elever och ligger i Bredaryd 2 mil väster om Värnamo. Skolan byggdes ut i mitten av 1990-talet. Det är en åk F-6 skola som har tre fritidsavdelningar i samma byggnad. Elever som bor i Lanna har fritidsverksamhet på Lindens skola.

IST Home Skola

Vid skolstarten 2022 ersätts Dexter av appen IST Home Skola. I appen kan du ta del av ditt barns närvaro, anmäla frånvaro för ditt barn, se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola kan du läsa mer om appen 

Ansökan om ledighet

Om Bredaryds skola

Utomhusmiljö

Vår skolgård är stor och varierande med fotbollsplan, lekplatser, gungor. På vintern har vi möjlighet att spola en isbana. Rastaktiviteter skapar trygghet, samhörighet och aktiva raster.

Inomhusmiljö

Skolan har vanliga klassrum men även salar för träslöjd, textilslöjd och musik och bild.

Så här arbetar vi

Trygghetsgrupp

På skolan finns en trygghetsgrupp som arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och aktiviteter för att få en positiv och trygg miljö på Bredaryds skola. I trygghetsgruppen finns representanter för personal, elevhälsa och skolledning.

Elevhälsan

På skolan har vi ett väl fungerande elevhälsoteam. Teamet består av specialpedagog, kurator, skollogoped, skolsköterska, skolledning och trygghetsgruppsrepresentant. Skolan arbetar aktivt för att motverka all form av mobbing och kränkande behandling samt arbetar aktivt för att förbättra språkbruket. All personal är involverad i arbetet genom att uppmärksamma, utreda och gör uppföljning på de incidenter som uppstår. I det förebyggande arbetet ingår rastaktiviteter som erbjuds av fritidspedagoger flera tillfällen under veckan.

Föräldrasamråd

Föräldrar är alltid välkomna att delta i vår verksamhet. Vi värdesätter en god kontakt mellan hem och skola. På skolan finns ett föräldrasamråd med representanter för föräldrar, personal och skolledning.

Värdegrund/Vision

Vi vill känna trygghet och vara delaktiga i vad som händer på skolan. Vi vill kunna påverka vår dag tillsammans.

Vi vill känna tillit till varandra och till vår egen förmåga. Man är en i gänget och respekteras för varandras olikheter, behov och tankar.

Tillsammans skapas samsyn där skolan är till för alla, där vi trivs och har studiero.

Våra arbetslag

Åk F-3 Alfa/Beta

Arbetslaget består av förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Vi är lyhörda för varandras kompetenser och låter barnen samarbeta vid lämpliga tillfällen, till exempel när vi har olika teman eller uteaktiviteter.

Åk 4-6 Gamma

Här arbetar lärare och fritidspedagoger tillsammans. Vi strävar efter att använda våra olika kompetenser på bästa sätt och samarbetar i bl a elevens val och läxhjälp.

Kontakt Bredaryds skola

Rektor

Hanna Johansson

hanna.johansson@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Lovisa Claesson

lovisa.claesson@edu.varnamo.se

0370-37 74 93

Skolkurator

Berit Bodin

berit.bodin@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Lundavägen 24

330 10 Bredaryd

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 01 december 2022