Kärda skola

Kärda skola har 60 elever och ligger i Kärda, 5 km väster om Värnamo. Vår skola byggdes 1965 och renoverades i början av 2000-talet.

IST Home Skola

Vi använder oss av appen IST Home skola. I appen kan du ta del av ditt barns närvaro, anmäla frånvaro för ditt barn, se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola kan du läsa mer om appen 

Ansökan om ledighet

Om Kärda skola

Renoveringen gjordes bland annat för att förskoleklass och fritids skulle få plats hos oss, men även för att förskolan Solstrålen öppnades i våra lokaler. Kärda skola har ett fritidshem för samtliga årskurser.

Utomhusmiljö

I skolans närområde finns det goda möjligheter att utöva olika idrottsaktiviteter. Vår natursköna skolgård är en av kommunens största.

Så här arbetar vi

Trygghetsgrupp

I trygghetsgruppen finns representanter för personal, elevhälsa och skolledning.

Elevhälsan

På skolan har vi ett väl fungerande elevhälsoteam. Teamet består av specialpedagog, kurator, skollogoped, skolsköterska, skolledning och trygghetsgruppsrepresentant. Skolan arbetar aktivt för att motverka all form av mobbing och kränkande behandling samt arbetar aktivt för att förbättra språkbruket. All personal är involverad i arbetet genom att uppmärksamma, utreda och gör uppföljning på de incidenter som uppstår. I det förebyggande arbetet ingår rastaktiviteter som erbjuds av fritidspedagoger flera tillfällen under veckan.

Föräldrasamråd

Föräldrar är alltid välkomna att delta i vår verksamhet. Vi värdesätter en god kontakt mellan hem och skola. På skolan finns ett föräldrasamråd med representanter för föräldrar, personal och skolledning.

Värdegrund/Vision

Värdegrund (en del kallar det för värderingar) /Vision
Vi vill känna trygghet och vara delaktiga i vad som händer på skolan. Vi vill kunna påverka vår dag tillsammans.

Vi vill känna tillit till varandra och till vår egen förmåga. Man är en i gänget och har respekt för varandras olikheter, behov och tankar.

Tillsammans skapas samsyn där skolan är till för alla, där vi trivs och har studiero.

Fritidshem

På Kärda skolfritids har vi cirka 30 glada barn inskrivna. Här arbetar vi för en meningsfull och aktiv fritid med utevistelse varje dag.

Läs mer om vår fritidsverksamhet på sidan Kärda skolas fritidshem.

Kontakt Kärda skola

Tf. Rektor

Camilla Bengtsson

camilla.bengtsson@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Evelina Vannestål

evelina.vannestal@edu.varnamo.se

0370-37 74 93

Skolkurator

Lotta Lindberg

lotta.lindberg@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Skolvägen 2

331 95 Värnamo

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 19 oktober 2023