Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Gröndalsskolan

Gröndalsskolan är en 6-9 skola med integrerad grundsärskola. Här går cirka 550 elever. Vår skola är en öppen skola där vi strävar efter att alla ska känna sig välkomna. Vår verksamhet bygger på förtroende och vi sätter eleven i centrum.

Att tänka på när du lägger in ditt barns tider för fritids

Om ditt barn ska vara på fritidshemmet både före och efter skolan behöver du lägga in två tider per dag, en morgontid innan skolan börjar och en eftermiddagstid efter skolans slut. Det gör du i vyn där du markerar veckodagar och väljer tid. Du kan då välja ”Extra tid på dag” för att lägga till mer än en tid.

IST Home Skola

Vid skolstarten 2022 ersätts Dexter av appen IST Home Skola. I appen kan du ta del av ditt barns närvaro, anmäla frånvaro för ditt barn, se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola kan du läsa mer om appen 

Ansökan om ledighet

Gröndalsskolan - en skola för alla

Gröndalsskolan är uppdelad i fyra arbetslag: Grönt, Blått, Rött och Gult. I varje arbetslag ingår ämneslärare och elever från varje årskurs. Våra pedagoger är var och en mentor för en grupp om cirka 10-12 elever, vilka bildar klass tillsammans med ytterligare en grupp och dess mentor.

Normer och värden

Vi strävar efter att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att
ta till sig vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma
till uttryck i praktisk vardaglig handling. Vår önskan och förhoppning är
att varje elev, då de lämnar Gröndalsskolan och ger sig ut i livet, respekterar andra människors egenvärde och tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling.

Vår värdegrund

Alla ska känna sig trygga och trivas i skolan samt accepteras ör den man är. Alla kan bidra till detta genom att visa hänsyn och uppträda på ett vänligt sätt:

  • då är samtalstonen är vänlig
  • då är miljön är trivsam, stimulerande och lärande
  • då hanteras material, lokaler och inredning varsamt
  • då följs skolans ordningsregler
  • då ingen utsätts för kränkningar eller mobbing
  • då ingen utsätts för svordomar eller annat nedsättande språkbruk
  • då ingen utsätts för hot eller våld.

Skola och hem

Vår förhoppning är att skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång kan skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens- och ungdomarnas utveckling och lärande. Minst en gång varje termin har läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ett samtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.

Kontakt Gröndalsskolan

Rektor

Viktor Radell

viktor.radell@edu.varnamo.se

Biträdande rektor

Helene Wedell

helene.wedell@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Liselotte Hasselroth

liselotte.hasselroth@edu.varnamo.se

0370-37 80 64

Skolkurator

Malena Johansson

malena.johansson@edu.varnamo.se

0370-37 72 86

Hitta till oss

Halmstadsvägen

331 53 Värnamo

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 november 2022