Tånnö skola

Tånnö skola är en F-3 skola. Skolan ligger mitt i samhället Tånnö med sjön Vidöstern ett stenkast därifrån. I samma byggnad som skolan finns även förskola och det fristående fritidshemmet Skalmans hus.

IST Home Skola

Vi använder oss av appen IST Home skola. I appen kan du ta del av ditt barns närvaro, anmäla frånvaro för ditt barn, se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola kan du läsa mer om appen 

Ansökan om ledighet

Om Tånnö skola

Utomhusmiljö

Skolan är mycket vackert belägen nära till sjön Vidöstern. Där finns det rika möjligheter till både sommar och vinteraktiviteter. Utemiljön har stora möjligheter till lek, utforskande och upptäckande. På skolgården finns både planerade och oplanerade lärmiljöer. Det finns en stor gräsyta där det finns gott om plats för olika aktiviteter såsom fotboll och spring. Intill gräsytan finns en kulle som används som pulkabacke under vintertid. Vill barnen klättra så finns det tre olika klätterställningar. Gungor har vi i olika varianter, både vanliga däckgungor, linbana och den populära kompisgungan. Sandlåda finns för de som vill gräva eller göra sandkakor. För de som vill cykla finns det asfaltsyta till det. I vårt uteförråd finns det material som lockar till lek och rörelse.

Inomhusmiljö

Skolan arbetar åldersblandat, F-1 samt åk 2-3. Varje klass har varsitt stort klassrum. Skolan består även av två grupprum och en gymnastikhall. I anslutning till skolköket finns även ett matsalsrum som kan användas som grupprum vid behov. Då förskolan finns i samma byggnad används också de lokalerna vid behov då förskolan har uteaktiviteter varje förmiddag.

Ett litet bibliotek finns på skolan med ett varierande utbud. Bibliotekets mobila bibliotek kommer varannan vecka.

Innemiljön är ljus och fräsch med nyrenoverade hygienutrymmen.

Tånnö skola har ett eget kök som tillagar all mat.

Så här arbetar vi

Trygghetsgrupp

På skolan finns ingen egen trygghetsgrupp, men vi samarbetar med Borbackaskolan i vissa frågor. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och aktiviteter för att få en positiv och trygg miljö på Tånnö skola. Den gemensamma trygghetsgruppen finns representanter för personal, elevhälsa och skolledning. De jobbar bland annat med värdegrundsarbete och att skapa trygga och meningsfulla raster. All personal arbetar aktivt för att diskriminering och kränkning inte ska förekomma på vår skola.

Elevhälsan

På skolan har vi ett väl fungerande elevhälsoteam. Teamet består av specialpedagog, kurator, skollogoped, skolsköterska och skolledning. Skolan arbetar aktivt för att motverka all form av mobbing och kränkande behandling. All personal är involverad i arbetet genom att uppmärksamma, utreda och gör uppföljning på de incidenter som uppstår. I det förebyggande arbetet ingår rastaktiviteter som erbjuds av fritidspedagoger flera tillfällen under veckan.

Föräldrasamråd

Föräldrar är alltid välkomna att delta i vår verksamhet. Vi värdesätter en god kontakt mellan hem och skola. På skolan finns ett föräldrasamråd/föräldraförening med representanter för föräldrar, personal och skolledning.

Värdegrund

Vi vill känna trygghet och vara delaktiga i vad som händer på skolan. Vi vill kunna påverka vår dag tillsammans. Vi vill känna tillit till varandra och till vår egen förmåga. Man är en i gänget och respekteras för varandras olikheter, behov och tankar. Tillsammans skapas samsyn där skolan är till för alla, där vi trivs och har studiero.

Kontakt Tånnö skola

Rektor

Helen Ling

helen.ling@edu.varnamo.se

Biträdande rektor

Christina Jonasson Tornesjö

christina.jonasson.tornesjo@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Helene Ahlqvist

helene.ahlqvist@edu.varnamo.se

0370-37 82 05

Skolkurator

Erika Bergman

erika.bergman@edu.varnamo.se

0370-37 82 03

Hitta till oss

Trastvägen, Tånnö

33197 Värnamo

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 16 januari 2024