Enehagens skola

Enehagens skola är en F-6 skola som ligger i centrala Värnamo, men ändå med närhet till skog och mark. Inom gångavstånd finns såväl det som staden har att erbjuda som möjligheter till ett rikt friluftsliv med tillhörande sjö.

IST Home Skola

Vi använder oss av appen IST Home skola. I appen kan du ta del av ditt barns närvaro, anmäla frånvaro för ditt barn, se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola kan du läsa mer om appen 

Ansökan om ledighet

Om Enehagens skola

Utomhusmiljö

Vår skolgård är varierande och uppdaterad med en ny arena, målningar med olika spel, sandlådor och gungor. Bänkar och bord på vår utvidgade lounge del.

Inomhusmiljö

En huvudbyggnad och två sidobyggnader, varav en är en paviljong. Förutom klassrum finns även tillgång till salar för träslöjd och textilslöjd. Hemkunskapsundervisningen sker vi på Figy, idrotten på TinasÖ och musik för de äldre eleverna på Kulturskolan.

Så här arbetar vi

Trygghetsgrupp

På skolan finns en trygghetsgrupp som arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och aktiviteter för att få en positiv och trygg miljö på Enehagens skola. I trygghetsgruppen finns representanter för personal, elevhälsa och skolledning.

Elevhälsan

På skolan har vi ett väl fungerande elevhälsoteam. Teamet består av specialpedagog, kurator, skollogoped, skolsköterska och skolledning. Skolan arbetar aktivt för att motverka all form av mobbing och kränkande behandling. All personal är involverad i arbetet genom att uppmärksamma, utreda och gör uppföljning på de incidenter som uppstår. I det förebyggande arbetet ingår rastaktiviteter som erbjuds av fritidspedagoger flera tillfällen under veckan.

Föräldrasamråd

Föräldrar är alltid välkomna att delta i vår verksamhet. Vi värdesätter en god kontakt mellan hem och skola. På skolan finns ett föräldrasamråd med representanter för föräldrar, personal och skolledning.

Fritidshem

På Enehagens skola finns fem fritidshem; Boken F-1, Boken 2-3, Linden F-1, Linden 2-3 och fritidsklubben Åhus.

Läs mer om vår fritidsverksamhet på sidan Enehagens skolas fritidshem.

Kontakt Enehagens skola

Rektor

Anna Lindsten

anna.lindsten@edu.varnamo.se

Biträdande rektor

Åsa Eklund

asa.eklund@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Maria Arthursson

maria.arthursson@edu.varnamo.se

0370-37 73 06

Skolkurator

Pia Österholm

pia.osterholm@edu.varnamo.se

0370-37 73 73

Hitta till oss

Lagastigen 17

331 31 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 augusti 2023