Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Rörstorpsskolan

Rörstorpsskolan går eleverna i årskurserna F-3 och ligger i området Rörstorp.

Att tänka på när du lägger in ditt barns tider för fritids

Om ditt barn ska vara på fritidshemmet både före och efter skolan behöver du lägga in två tider per dag, en morgontid innan skolan börjar och en eftermiddagstid efter skolans slut. Det gör du i vyn där du markerar veckodagar och väljer tid. Du kan då välja ”Extra tid på dag” för att lägga till mer än en tid.

IST Home Skola

Vid skolstarten 2022 ersätts Dexter av appen IST Home Skola. I appen kan du ta del av ditt barns närvaro, anmäla frånvaro för ditt barn, se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola kan du läsa mer om appen 

Ansökan om ledighet

Om Rörstorpsskolan

Rörstorp-Exposkolan är en skolenhet med undervisning som bedrivs på två skolor som ligger ungefär 500 meter ifrån varandra. På Rörstorpsskolan går eleverna i årskurserna F-3 och på Exposkolan går årskurserna 4-6. Fritidshem finns på respektive skolor.

Utomhusmiljö

På vår skolgård finns det stora ytor för lek med klätterställningar, gungor, sandlåda samt en fotbollsplan. På vintern har vi möjlighet att spola en isbana.

Inomhusmiljö

Skolan har vanliga klassrum, grupprum, tekniksal, träslöjd och textilslöjd. Vi har även ett eget skolbibliotek som är möblerat för att främja läslusten hos våra elever.

Så här arbetar vi

Trygghetsgrupp

Skolan har en väl fungerande verksamhet som förebygger kränkande behandling. Trygghetsgruppen och regelbundna "vänklasser" ger barnen en trygg och utvecklande miljö och bred social kompetens. Eleverna ges även inflytande i verksamheten genom klassråd, elevråd och matråd.

Elevhälsan

Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator, skollogoped och skolledning. Vi har även tillgång till skolpsykolog och skolläkare. Elevhälsan vill se till elevens totala mående och situation och finnas till hands för varje elev som har behov av stöd och hjälp.

Föräldrasamråd

Föräldraråd finns på vår skola för att främja samarbete och dialog med hemmen.
Till föräldrarådet bjuds vårdnadshavare in för att diskutera frågor som rör skolan med representanter från skolledning och lärare/ fritids.

Vision

Vår vision är att alla elever skall känna att de kan, vill och vågar.

Inriktning teknik och IT

Går du på Rörstorp-Expo får du möjlighet att träna dig inför morgondagens samhälle. Vi lever i en snabbt föränderlig värld där teknik tar en allt större plats i vår vardag. På mellanstadiet arbetar vi en-till- en med Ipads. NTA är en viktig del av vårt arbete, här får du möjlighet att testa, undersöka och utveckla dina kunskaper på ett konkret vis inom olika no-områden.

Kontakt Rörstorpsskolan

Rektor

Petra Cronholm

petra.cronholm@edu.varnamo.se

Biträdande rektor

Dan-Ola Einarsson

dan-ola.einarsson@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Melisa Nezirevic

melisa.nezirevic@edu.varnamo.se

0370-37 73 12

Skolkurator

Malin Kohls Josefsson

malin.kohls.josefsson@edu.varnamo.se

0370-37 70 55

Hitta till oss

Vallmovägen

331 42 Värnamo

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 november 2022