Rörstorpsskolan

Rörstorpsskolan går eleverna i årskurserna F-3 och ligger i området Rörstorp.

IST Home Skola

Vi använder oss av appen IST Home skola. I appen kan du ta del av ditt barns närvaro, anmäla frånvaro för ditt barn, se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola kan du läsa mer om appen 

Ansökan om ledighet

Om Rörstorpsskolan

Rörstorpsskolan är en F-3 skola med ca 320 elever. Skolan har fyra fritidshem för årskurserna F-2, samt ett fritidshem för årskurs 3. På Rörstorpsskolan arbetar vi efter ledorden "jag kan, jag vill, jag vågar".

Utomhusmiljö

På vår skolgård finns det stora ytor för lek med klätterställningar, gungor, sandlåda samt en fotbollsplan. På vintern har vi möjlighet att spola en isbana.

Inomhusmiljö

Skolan har vanliga klassrum, grupprum, tekniksal, träslöjd och textilslöjd. Vi har även ett eget skolbibliotek som är möblerat för att främja läslusten hos våra elever.

Så här arbetar vi

Trygghetsgrupp

Skolan har en väl fungerande verksamhet som förebygger kränkande behandling. Trygghetsgruppen och regelbundna "vänklasser" ger barnen en trygg och utvecklande miljö och bred social kompetens. Eleverna ges även inflytande i verksamheten genom klassråd, elevråd och matråd.

Elevhälsan

Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator, skollogoped och skolledning. Vi har även tillgång till skolpsykolog och skolläkare. Elevhälsan vill se till elevens totala mående och situation och finnas till hands för varje elev som har behov av stöd och hjälp.

Föräldrasamråd

Föräldraråd finns på vår skola för att främja samarbete och dialog med hemmen.
Till föräldrarådet bjuds vårdnadshavare in för att diskutera frågor som rör skolan med representanter från skolledning och lärare/ fritids.

Inriktning teknik och IT

Som elev på Rörstorpsskolan får man möjlighet att träna sig inför morgondagens samhälle. Årskurs 1-3 arbetar med ASL- att skriva sig till läsning, som innebär att eleverna tidigt introduceras i digitalt textskapande. Hos oss får eleverna extra teknikundervisning tillsammans med tekniklärare i en tekniksal och på fritidshemmen får eleverna tidigt möta programmering via Blue-Bots. NTA är en viktig del av vårt arbete, här får eleverna möjlighet att testa, undersöka och utveckla sina kunskaper på ett konkret vis inom olika no-områden.

Kontakt Rörstorpsskolan

Rektor

Anna Skärin

anna.skarin@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Diana Markefors

diana.markefors@edu.varnamo.se

0370-37 73 12

Skolkurator

Malin Kohls Josefsson

malin.kohls.josefsson@edu.varnamo.se

0370-37 70 55

Hitta till oss

Vallmovägen

331 42 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 22 april 2024