Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Nybyggnad en- och tvåbostadshus

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus.

Du behöver alltid bygglov för att bygga nytt bostadshus

Titta i detaljplanen eller områdesbestämmelserna vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Ska du bygga på landsbygden och är osäker på om du får bygga på den platsen du vill? Ansök om ett förhandsbesked så prövar vi platsens lämplighet innan du behöver ta fram dyra ritningar.

Mer information om förhandsbesked hittar du på sidan Förhandsbesked.

Mer information om nybyggnad hittar du på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Handläggningstid:

1-10 veckor från då ärendet komplett

Kostnad:

Beror på omfattningen

Bygglov behövs alltid

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • Anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
  • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritning samt sektionsritning)
  • · Markplaneringsritning

Gemensamt för alla husritningar är att de ska vara i skala 1:100. De ska innehålla information om vad som finns på ritningen, skala, skalstock samt fastighetsbeteckning. Datummärk gärna ritningarna så de enkelt kan hållas isär vid eventuella revideringar.

Tänk på att

Utrymmen/funktioner på första plan ska vara tillgängliga och användbara för alla.

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser. Se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till. Är du osäker på vad som gäller där just du bor är du välkommen att ringa kontaktcenter.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

  • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta i skala 1:400.
  • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Du behöver en kontrollansvarig för ditt projekt. En kontrollansvarig (KA) hjälper dig att ta fram ett förslag till en kontrollplan och är med vid det tekniska samrådet och arbetsplatsbesök. Hen hjälper dig också att skriva det utlåtande som är underlag för ditt slutbesked. Du bör se till att en kontrollansvarig blir inkopplad så tidigt som möjligt, helst redan på planeringsstadiet.

Du kan hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gå igenom alla ritningar med din husleverantör eller arkitekt innan du skickar in din bygglovsansökan. Din ansökan kommer gå snabbare om den är komplett och stämmer överens med detaljplanen. Du kan se vilka handlingar du behöver i ett tidigare steg på denna sida.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se