Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Nybyggnad flerbostadshus

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt flerbostadshus (fler än två bostäder).

Du behöver alltid bygglov för att bygga ett nytt flerbostadshus

Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Mer information om nybyggnad hittar du på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Handläggningstid:

1-10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad:

Beror på omfattningen

Bygglov behövs alltid

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritning samt sektionsritning)

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser. Se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till. Är du osäker på vad som gäller där just du bor är du välkommen att ringa kontaktcenter.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan. Vilken karta du behöver beställa för ditt projekt ser du på denna sida. Du kan sedan själv rita in ditt byggprojekt i kartan.

  • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du i de flesta fall upprätta din situationsplan på en projekteringskarta eller nybyggnadskarta i skala 1:400. Det kan exempelvis vara läget på tomten eller storlek på befintliga byggnader som behöver mätas in.
  • För åtgärder utanför detaljplanerat områden eller vid lov för mur/plank inom detaljplanerat område räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Du behöver en kontrollansvarig för ditt projekt. En kontrollansvarig (KA) hjälper dig att ta fram ett förslag till en kontrollplan och är med vid det tekniska samrådet och arbetsplatsbesök. Hen hjälper dig också att skriva det utlåtande som är underlag för ditt slutbesked. Du bör se till att en kontrollansvarig blir inkopplad så tidigt som möjligt, helst redan på planeringsstadiet.

Du kan hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gå igenom alla ritningar med din husleverantör eller arkitekt innan du skickar in din bygglovsansökan. Din ansökan kommer gå snabbare om den är komplett och stämmer överens med detaljplanen. Du kan se vilka handlingar du behöver i ett tidigare steg på denna sida.

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om lov! Du kan välja att ansöka direkt via vår e-tjänst eller att ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mail eller post.

I vissa fall behöver du även anmäla en kontrollansvarig. Blanketten för att anmäla en kontrollansvarig kan du ladda ned på denna sida. Är du osäker på om ditt projekt kräver en kontrollansvarig eller inte? Vi kan göra en bedömning när vi fått in din ansökan, saknar vi en kontrollansvarig ges du möjlighet att skicka in det som en komplettering.

Postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo