Ytterligare bostad

Du behöver inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Men du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Du behöver göra en anmälan om

 • det finns ett befintligt enbostadshus.

Du behöver alltid bygglov om

 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallsåtgärden ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Du hittar din detaljplan på sidan Detaljplanering.

Läs mer om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Handläggningstid

Bygglov: 1-10 veckor från då ärendet är komplett. Anmälan: 1-4 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Från 5 000 kr

Anmälan behövs alltid. Bygglov kan behövas.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan, via blankett eller e-tjänst
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritning samt sektionsritning)
 • Redovisning av ventilation
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan

Så här gör du

Inför din ansökan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman.

Du kan beställa befintliga ritningar som kommunen eventuellt har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

De ritningar som krävs för åtgärden ser ni ovan och är följande:

Planritning på alla plan skala 1:100

Planritningar ska lämnas in för alla våningar

 • Rumsindelning, dvs kök, sovrum osv
 • Dörrar & fönster
 • Planerad möblering av varje rum

Fasadritning skala 1:100 (om fasad berörs)

 • Fasadens utformning och detaljer som fönster & dörrar
 • Material och färg
 • Vilket väderstreck varje fasad ses ifrån

Sektionsritning skala 1:100 (om ändringar sker)

 • Rumshöjd
 • Totalhöjd
 • Takvinkel

Ventilationsritningar (om ventilationssystem berörs)

Brandskyddsbeskrivning (om berörs)

Förslag till kontrollplan ska framställas och lämnas in samtidigt. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter där det framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera det, hur och när det ska kontrolleras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras, samt på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Om du är osäker på hur kontrollplanen ska utföras kan du anlita en sakkunnig för hjälp.

Du kan läsa mer om kontrollplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan skicka in dina handlingar via mail eller post.

Mailadress

kontaktcenter@varnamo.se

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo