Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Tidsbegränsat bygglov

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget för att sammanlagt uppgå till högst 15 år.

Om du vill söka tidsbegränsat bygglov så behöver åtgärden

  • vara av tillfällig karaktär
  • fylla ett tillfälligt behov
  • uppfylla någon eller några, men inte alla, förutsättningar för permanent bygglov
  • inte medföra orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort.

Handläggningstid:

Cirka 1 - 10 veckor

Kostnad:

Beror på omfattningen

Bygglov behövs alltid

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • Avvecklingsplan
  • Samma handlingar du behöver för att söka vanligt lov för åtgärden

Platsen ska vara återställd innan tiden för det tidsbegränsade bygglovet löpt ut.

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser. Se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till. Är du osäker på vad som gäller där just du bor är du välkommen att ringa kontaktcenter.

När du söker ett tidsbegränsat bygglov behöver du lämna in en avvecklingsplan. I den beskriver du hur du planerar att ta bort den aktuella åtgärden och återställa marken. Det är ditt ansvar att se till att avvecklingen går rätt till.

För att vi ska kunna bevilja din ansökan behöver du även beskriva varför det bara finns ett tillfälligt behov av åtgärden.

Du behöver även skicka med de handlingar som krävs för att söka ett vanligt bygglov för åtgärden du vill utföra.

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om lov! Du kan välja att ansöka direkt via vår e-tjänst eller att ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mail eller post.

I vissa fall behöver du även anmäla en kontrollansvarig. Blanketten för att anmäla en kontrollansvarig kan du ladda ned på denna sida. Är du osäker på om ditt projekt kräver en kontrollansvarig eller inte? Vi kan göra en bedömning när vi fått in din ansökan, saknar vi en kontrollansvarig ges du möjlighet att skicka in det som en komplettering.

Postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo