Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Tidsbegränsat bygglov

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget för att sammanlagt uppgå till högst 15 år.

Tidsbegränsat bygglov

Planerar du att bygga något av tillfällig karaktär och som ska pågå under en begränsad tid kan du söka ett tidsbegränsat lov. Du kan få ett tidsbegränsat lov även när det inte går att uppfylla alla förutsättningar för ett permanent bygglov.

För att ett tidsbegränsat lov ska kunna ges är det viktigt att behovet av åtgärden är tillfälligt och inte permanent. Om din åtgärd är av permanent karaktär ska du istället ansöka om permanent bygglov. Du kan få tidsbegränsat lov för maximalt 10 år och sedan kan du ansöka om en förlängning om ytterligare högst 5 år. När det tidsbegränsade lovet har löpt ut ska åtgärden tas bort och förhållandena på platsen återställas till hur det såg ut innan. I din ansökan behöver du därför tala om när objektet ställs upp och när det ska tas bort.

Paviljonger för förskolor när huvudbyggnaden renoveras samt byggbodar är vanliga exempel på tidsbegränsade lov.

Det du ska bygga eller ändra behöver inte följa detaljplanens bestämmelser på samma sätt som för ett permanent bygglov för att vi ska kunna bevilja ett tidsbegränsat lov

Platsen ska vara återställd innan tiden för det tidsbegränsade bygglovet löpt ut

Handläggningstid:

1 - 10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad:

Beror på omfattningen

Bygglov behövs alltid

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • Verksamhetsbeskrivning samt avvecklingsplan
  • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
  • Ritningar skala 1:100 (plan, fasad- och sektionsritning)
  • Inför startbesked kan ytterligare handlingar komma att krävas in som till exempel förslag om kontrollplan

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser. Se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till. Är du osäker på vad som gäller där just du bor är du välkommen att ringa kontaktcenter.

När du söker ett tidsbegränsat bygglov behöver du lämna in en avvecklingsplan. I den beskriver du hur du planerar att ta bort den aktuella åtgärden och återställa marken. Det är ditt ansvar att se till att avvecklingen går rätt till.

För att vi ska kunna bevilja din ansökan behöver du även beskriva varför det bara finns ett tillfälligt behov av åtgärden.

Du behöver även skicka med de handlingar som krävs för att söka ett vanligt bygglov för åtgärden du vill utföra.

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om lov! Du kan välja att ansöka direkt via vår e-tjänst eller att ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mail eller post.

I vissa fall behöver du även anmäla en kontrollansvarig. Blanketten för att anmäla en kontrollansvarig kan du ladda ned på denna sida. Är du osäker på om ditt projekt kräver en kontrollansvarig eller inte? Vi kan göra en bedömning när vi fått in din ansökan, saknar vi en kontrollansvarig ges du möjlighet att skicka in det som en komplettering.

Postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo