Ventilation, installation eller ändring

Om du vill installera ventilationsanläggning behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked. Det gäller även om du vill göra en ändring av befintlig ventilation.

Du behöver göra en anmälan om

  • du vill installera ett nytt ventilationssystem
  • du vill göra en större ändring av befintligt system, till exempel att byta aggregat, fläkt eller ventilationskanaler.

Tänk på att det för vissa byggnader finns krav på obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK). Läs mer på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Du behöver även bygglov om

  • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exempelvis om det behöver installeras aggregat eller ventilationskanaler på byggnadens fasad.

Handläggningstid

1-4 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Från 2 000 kr

Anmälan behövs

Installation eller ändring av ventilation

  • Anmälan, via blankett eller e-tjänst
  • Redovisning av ventilationsåtgärden
  • Plan- och sektionsritningar
  • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan (om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig)

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst

Så här gör du

Beroende på vad ditt ärende gäller för åtgärd så behöver vi olika underlag från dig. När du har skickat in din anmälan kommer du bli kontaktad av en av våra byggnadsinspektörer som sedan hjälper dig med vilka handlingar du behöver.

Du kan skicka in dina handlingar via mail eller post.

Mailadress

kontaktcenter@varnamo.se

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo