Ändring av beviljat lov

Om du vill göra ändringar i det du ska bygga efter att du fått bygglov, kan du behöva ansöka om ett nytt bygglov.

Du behöver alltid kontakta kommunen

  • om vissa mindre ändringar kan hanteras som ändring i samma bygglov, men du behöver alltid diskutera det med din handläggare
  • om det inte går att göra som en ändring i beviljat bygglov så behöver du söka ett nytt bygglov.

Handläggningstid

1-10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Beror på omfattningen

Kostnaden för ett nytt lov beror på ändringarnas omfattning och vad ditt ärende gäller. Kontakta din handläggare för att få veta mer om kostnad och handläggningstid.

Bygglov behövs alltid

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • Alla handlingar som krävdes vid första bygglov med eventuella ändringar.

Så här gör du

Så fort du får reda på att det du bygger inte följer det bygglov du har fått beviljat så behöver du själv kontakta oss. Din handläggare kommer då hjälpa dig att ta reda på om du behöver söka ett nytt bygglov eller om det kan hanteras som en ändring inom samma bygglov.