Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Pergola

Om du vill bygga en pergola kan du behöva bygglov. Det som avgör om du behöver bygglov är till exempel om du vill ha någon form av täckande tak på din pergola, eller om du vill förankra den i en byggnad.

Du behöver inte bygglov om

  • du vill sätta upp en luftig avgränsning utan täckande tak, som pergola, stängsel, eller spaljé och om pergolan placeras på marken.

Du behöver alltid bygglov om

  • din pergola ska ha någon form av täckande tak, till exempel markis eller segelduk
  • din pergola ska ha en täckt vägg som har en genomsiktlighet lägre än 50 procent.

Handläggningstid:

1-10 veckor från då ansökan är komplett

Kostnad:

-

-

Bygglov kan behövas