Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Hiss, installation eller ändring

Om du vill installera en hiss eller ändra en befintlig hiss behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan om du vill

  • installera en ny hiss i en byggnad
  • göra en större ändring av en befintlig hiss i en byggnad.

Du behöver även bygglov om

  • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exempelvis om hissen innebär ett nytt hissmaskinrum på taket.

Handläggningstid:

Cirka 1 - 4 veckor

Kostnad:

Cirka 4 000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Anmälan behövs alltid. Bygglov kan behövas.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Anmälan, via blankett eller e-tjänst
  • Tillverkarens specifikation av hissen
  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritning samt sektionsritning)
  • Anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
  • Konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion)

Så här gör du

Beroende på vad ditt ärende gäller för åtgärd så behöver vi olika underlag från dig. När du har skickat in din anmälan kommer du bli kontaktad av en av våra byggnadsinspektörer som sedan hjälper dig med vilka handlingar du behöver.

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en anmälan! Du kan skicka in dina handlingar via mail eller post.

Postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo