Hiss, installation eller ändring

Om du vill installera en hiss eller ändra en befintlig hiss behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan om du vill

  • installera en ny hiss i en byggnad
  • göra en större ändring av en befintlig hiss i en byggnad.

Du behöver bygglov om

  • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exempelvis om hissen innebär ett nytt hissmaskinrum på taket.
  • Tillkommande byggnadsarea eller volymökning kräver bygglov

Handläggningstid

1 - 4 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Från 4 000 kr

Anmälan behövs alltid. Bygglov kan behövas.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Anmälan, via blankett eller e-tjänst
  • Tillverkarens specifikation av hissen
  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritning samt sektionsritning)
  • Anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
  • Konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion)

Så här gör du

Beroende på vad ditt ärende gäller för åtgärd så behöver vi olika underlag från dig. När du har skickat in din anmälan kommer du bli kontaktad av en av våra byggnadsinspektörer som sedan hjälper dig med vilka handlingar du behöver.

Du kan skicka in dina handlingar via mail eller post.

Mailadress

kontaktcenter@varnamo.se

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo