Eldstad

Om du vill installera en eldstad eller göra ändringar på en befintlig behöver du göra en anmälan. Om du ska bygga en ny skorsten som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende behöver du alltid söka bygglov. Tänk på att du måste få startbesked innan du påbörjar installation eller ändring av eldstad.

Du behöver göra en anmälan om du vill

  • installera någon form av eldstad eller skorsten. Exempel på eldstäder som kräver anmälan är kamin, insats, kassett, pelletskamin, köksspis, vedspis och kakelugn.
  • göra en större förändring av befintlig eldstad eller skorsten/rökkanal, till exempel genom att installera eller byta braskassett.

Boverket har tagit fram allmänna råd med exempel på vad som är väsentlig ändring av eldstad och rökkanal.
Du kan även läsa mer om kaminer på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • bygga en ny skorsten eller rökkanal med stor påverkan på byggnadens karaktär. Till exempel om du vill lägga en rökkanal utanpå fasaden eller skorstenen är väldigt stor eller hög i förhållande till byggnaden.

Handläggningstid

1-4 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Från 2 000 kr för en eldstad med rökkanal

Anmälan behövs alltid. Bygglov kan behövas.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Anmälan, via blankett eller e-tjänst
  • Ritningar i skala 1:100 (planritning samt fasadritning vid nyinstallation av rökkanal)
  • Prestandadeklaration för eldstad och rökkanal

Så här gör du

Inför din anmälan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman.

Du kan beställa ritningar som kommunen har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

De ritningar/ underlag som krävs för åtgärden ser ni ovan och är följande:

Planritning på alla plan skala 1:100

  • Placering på eldstaden

Fasadritning skala 1:100 (om ny skorsten installeras)

  • Placering av nya skorstenen

Teknisk information

  • Prestandadeklaration - finns att hämta hos leverantörens hemsida. Redovisar bland annat CO-utsläppet för produkten.
  • Teknisk information om skorstenen


Du kan skicka in dina handlingar via mail eller post.

Mailadress

kontaktcenter@varnamo.se

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo