Bärande konstruktion

Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar den bärande konstruktionen eller stommen, behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan om

 • du vill göra en ändring som påverkar byggnadens bärande delar.

Du behöver även bygglov om

 • åtgärden du utför innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende

Du kan läsa mer om fasadändring på sidan Fasadändringar.

Handläggningstid

1-4 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Från 1 200 kr

Vid behov av tekniskt samråd och platsbesök tillkommer en kostnad.

Anmälan behövs

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan, via blankett eller e-tjänst
 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritning samt sektionsritning)
 • Konstruktionsritningar
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan (om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig)

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst

Så här gör du

Inför din ansökan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman.

Du kan beställa befintliga ritningar som kommunen eventuellt har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

De ritningar som krävs för åtgärden är följande.

Planritning på alla plan skala 1:100

 • Väggar som rivs
 • Nya väggar
 • Eller väggar som berörs

Fasadritning skala 1:100 (om ändringen påverkar utseendet)

 • Fasadens utformning och detaljer som fönster & dörrar
 • Material och färg
 • Vilket väderstreck varje fasad ses ifrån

Sektionsritning skala 1:100

 • Väggar som berörs

En konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion, isolering och tätskikt med mera. Den redovisar de ingående byggkomponenterna och deras dimensioner samt hur de monteras. Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende på hur komplicerat projektet är.

Är du osäker på vad som behövs i just ditt fall? Ring kontaktcenter så hjälper vi dig vidare.

Förslag till kontrollplan ska framställas och lämnas in samtidigt. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter där det framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera det, hur och när det ska kontrolleras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras, samt på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Om du är osäker på hur kontrollplanen ska utföras kan du anlita en sakkunnig för hjälp.

Du kan läsa mer om kontrollplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan skicka in dina handlingar via mail eller post.

Mailadress

kontaktcenter@varnamo.se

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo