Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Bärande konstruktion

Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar den bärande konstruktionen eller stommen, behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan om

  • du vill göra en ändring som påverkar byggnadens bärande delar.

Du behöver även bygglov om

  • åtgärden du utför innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende.

Handläggningstid:

Cirka 1 - 4 veckor

Kostnad:

Cirka 1 200 - 5 500 kr

Vid behov av tekniskt samråd och platsbesök tillkommer en kostnad av 2 318 kr/styck. Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Anmälan, via blankett eller e-tjänst
  • Plan- och sektionsritning
  • Konstruktionsritningar
  • Förslag till kontrollplan (om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig)

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst

Så här gör du

Beroende på vad ditt ärende gäller för åtgärd så behöver vi olika underlag från dig. När du har skickat in din anmälan kommer du bli kontaktad av en av våra byggnadsinspektörer som sedan hjälper dig med vilka handlingar du behöver.

En konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion, isolering och tätskikt med mera. Den redovisar de ingående byggkomponenterna och deras dimensioner samt hur de monteras. Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende på hur komplicerat projektet är. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, därför är det bra att ta hjälp av en byggkonsult, arkitekt eller annan fackman som har rätt kunskap och erfarenhet.

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en anmälan! Du kan skicka in dina handlingar via mail eller post.

Postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo