Strandskyddsdispens

Om du vill bygga något inom strandskyddat område har du möjlighet att söka dispens. Men du måste ha särskilda skäl för att få dispens och dessa skäl bedöms väldigt noggrant.

Du behöver ansöka om strandskyddsdispens om

 • du vill bygga nytt inom strandskyddat område
 • du vill ändra befintliga byggnader eller byggnadernas användning inom strandskyddat område
 • du vill utöka ditt privata område, den så kallade hemfridszonen
 • du vill gräva eller förbereda byggnation inom strandskyddat område
 • du vill sätta upp bryggor eller andra anläggningar inom strandskyddat område.

Du behöver inte strandskyddsdispens om

 • du vill utföra åtgärder inom detaljplanerat område och strandskyddet är upphävt genom detaljplanen.

Undantag för dispens i Jönköpings län

Länsstyrelsen Jönköpings län har beslutat att dispens inte behövs för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad om de görs inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter om det är inom en beslutad tomtplats. Beslut om tomtplats görs i samband med beslut om strandskyddsdispens

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Läs mer om strandskydd och hur du söker dispens på Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats.

Handläggningstid

Skyndsamt

Kostnad

Från 7 500 kr

I sällsynta fall kan handläggningstiden ta längre tid. Det beror på hur komplicerat ärendet är.

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Ansökan om strandskyddsdispens, via blankett
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Fotografier

Så här gör du

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta i skala 1:400.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan.

Följande ska redovisas tydligt på situationsplanen:

 • Placering och area på planerade byggnader
 • Fastighetsgräns
 • Tänkt tomtplatsavgränsning

Du kan själv rita in åtgärden på situationsplanen.

OBS: Kartunderlaget ska lämnas in som ni får den med endast åtgärden inritade. Den får inte klippas ur eller ändras på något sätt.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se