Tilläggsisolera

Om du vill tilläggsisolera ditt bostadshus räknas det som en fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att göra en balkong eller inglasning, byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster och dörrar.

Du behöver inte bygglov om

 • det du vill göra är en mindre förändring av byggnadens karaktär
 • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Handläggningstid

1 - 10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad

Från 1 800 kr

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritning samt sektionsritning)
 • Byggnadsritningar för den aktuella åtgärden
 • Exteriörredovisning
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan

Så här gör du

Inför din ansökan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman.

Du kan beställa befintliga ritningar som kommunen eventuellt har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

De ritningar som krävs för åtgärden ser ni ovan och är följande:

Fasadritning eller bilder på befintlig fasad

 • En enkel fasadritning eller bild på hur befintlig fasad ser ut.

Fasadritning skala 1:100

 • Fasadens utformning och detaljer på vad som ändras
 • Material och färg
 • Vilket väderstreck varje fasad ses ifrån

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se

Inför startbesked krävas alltid förslag till kontrollplan. Om du får bygglov kommer du få ytterligare information om när du behöver skicka in kontrollplanen.

Information om kontrollplan hittar ni på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Utöver kontrollplan kan ytterligare handlingar komma att krävas in, till exempel konstruktionsritningar.