Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Säsongslov

Du kan ansöka om säsongslov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid under flera år. Till exempel som uteserveringar och glasskiosker.

Om du vill söka säsongslov så behöver åtgärden

  • vara av tillfällig karaktär
  • fylla ett tillfälligt behov
  • uppfylla någon eller några, men inte alla, förutsättningar för permanent bygglov
  • inte medföra orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort.
  • vara återkommande under mer än 2 år.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Du hittar din detaljplan på sidan Detaljplanering.

Handläggningstid:

Cirka 1 - 10 veckor

Kostnad:

Beror på omfattningen

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Bygglov behövs alltid

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • Avvecklingsplan
  • Samma handlingar du behöver för att söka vanligt lov för åtgärden.

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser. Se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till. Är du osäker på vad som gäller där just du bor är du välkommen att ringa kontaktcenter.

När du söker ett tidsbegränsat bygglov behöver du lämna in en avvecklingsplan. I den beskriver du hur du planerar att ta bort den aktuella åtgärden och återställa marken. Det är ditt ansvar att se till att avvecklingen går rätt till.

För att vi ska kunna bevilja din ansökan behöver du även beskriva varför det bara finns ett tillfälligt behov av åtgärden.

Du behöver även skicka med de handlingar som krävs för att söka ett vanligt bygglov för åtgärden du vill utföra.

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om lov! Du kan välja att ansöka direkt via vår e-tjänst eller att ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mail eller post.

I vissa fall behöver du även anmäla en kontrollansvarig. Blanketten för att anmäla en kontrollansvarig kan du ladda ned på denna sida. Är du osäker på om ditt projekt kräver en kontrollansvarig eller inte? Vi kan göra en bedömning när vi fått in din ansökan, saknar vi en kontrollansvarig ges du möjlighet att skicka in det som en komplettering.

Postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo