Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Säsongslov

Du kan ansöka om säsongslov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid under flera år. Till exempel som uteserveringar och glasskiosker.

Säsongslov

  • Du kan söka säsongslov för sådant som bara ska finnas på en plats under en del av året och som du vill upprepa på samma plats under två år eller mer
  • Att uppföra en kiosk eller en uteservering som ska ställas upp under sommarsäsongen varje år är exempel på åtgärder som kan vara aktuella för säsongslov
  • För att ett säsongslov ska kunna ges behöver det du ska bygga eller ändra följa detaljplanens bestämmelser på samma sätt som för ett permanent bygglov.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Handläggningstid:

1 - 10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad:

Beror på omfattningen

Bygglov behövs alltid

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • Avvecklingsplan samt verksamhetsbeskrivning
  • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
  • Ritningar skala 1:100 (plan, fasad- och sektionsritning)
  • Inför startbesked kan ytterligare handlingar komma att krävas in som t.ex. förslag om kontrollplan etc

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser. Se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till. Är du osäker på vad som gäller där just du bor är du välkommen att ringa kontaktcenter.

När du söker ett tidsbegränsat bygglov behöver du lämna in en avvecklingsplan. I den beskriver du hur du planerar att ta bort den aktuella åtgärden och återställa marken. Det är ditt ansvar att se till att avvecklingen går rätt till.

För att vi ska kunna bevilja din ansökan behöver du även beskriva varför det bara finns ett tillfälligt behov av åtgärden.

Du behöver även skicka med de handlingar som krävs för att söka ett vanligt bygglov för åtgärden du vill utföra.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se