Många byggnader och områden i Värnamo kommun ingår i kommunens kulturmiljöutredning och extra hänsyn måste tas ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

De unika värden som bebyggelsen har får inte förvanskas eller försämras. Därför är det viktigt att du stämmer av vad som gäller för just din fastighet och byggnad.

Om en byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område ställs högre krav på bygglov för olika åtgärder.

Så här gör du

Inför din ansökan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman.

Du kan beställa befintliga ritningar som kommunen eventuellt har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

De ritningar som krävs för åtgärden ser ni ovan och är följande:

Fasadritning eller bilder på befintlig fasad

  • En enkel fasadritning eller bild på hur befintlig fasad ser ut.

Fasadritning skala 1:100

  • Fasadens utformning och detaljer på vad som ändras
  • Material och färg
  • Vilket väderstreck varje fasad ses ifrån

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst nedan eller ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mejl eller post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Mejladress

kontaktcenter@varnamo.se

Inför startbesked krävas alltid förslag till kontrollplan. Om du får bygglov kommer du få ytterligare information om när du behöver skicka in kontrollplanen.

Information om kontrollplan hittar ni på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Utöver kontrollplan kan ytterligare handlingar komma att krävas in, till exempel konstruktionsritningar.