Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Många byggnader och områden i Värnamo kommun ingår i kommunens kulturmiljöutredning och extra hänsyn måste tas ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

De unika värden som bebyggelsen har får inte förvanskas eller försämras. Därför är det viktigt att du stämmer av vad som gäller för just din fastighet och byggnad.

Om en byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område ställs högre krav på bygglov för olika åtgärder.