Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Skyddad uteplats

Om du vill bygga en skyddad uteplats vid ett en- eller tvåbostadhus behöver du oftast inte bygglov.

Det innebär att du kan sätta upp ett plank eller en mur runt din uteplats utan att göra en anmälan för åtgärden. Du behöver inte heller något start- eller slutbesked. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Du behöver varken bygglov eller anmälan om

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • din uteplats ligger inom 3,6 meter från bostadshuset
  • du placerar uteplatsen minst 4,5 meter från din fastighetsgräns, eller närmare om grannen godkänner det
  • du vill bygga en mur eller ett plank runt din uteplats. Planket eller muren får då vara högst 1,8 meter från befintlig marknivå.

Du behöver alltid bygglov om

  • kommunen har bestämt i detaljplan att en skyddad uteplats ska omfattas av bygglov
  • du vill glasa in en uteplats (så kallat inglasat uterum)
  • du vill bygga ett helt nytt uterum med tak eller tak och väggar
  • du vill bygga ett fristående uterum/paviljong (räknas som en byggnad).

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Handläggningstid:

Ingen handläggningstid

Kostnad:

Ingen kostnad

Bygglov behövs inte

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser. Se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till. Är du osäker på vad som gäller där just du bor är du välkommen att ringa kontaktcenter.

Om åtgärden placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns så ska det finnas grannmedgivande från grannfastigheten. Medgivandet ska finnas från alla som äger grannfastigheten som berörs.

Är placeringen nära kommunens mark, exempelvis park/väg/allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter. Går detta inte att uppfyllas så krävs det per automatik ett bygglov för åtgärden.