Pool och bassäng

En pool eller bassäng i sig kräver inte bygglov men vissa åtgärder kring en pool kan kräva bygglov eller marklov.

Du behöver bygglov om

  • För att ha en skyddsanordning eller pooltak över poolen som har en höjd som möjliggör att en person kan vistas i vattnet under taket för det ändamål som poolen har
  • Uppföra ett plank/ räcke runt poolen. Endast om det är högre än 110 cm.
  • Placera poolen ovanpå marken, då kan poolväggens utsida räknas som en mur/stödmur
  • Ändra marknivån runt poolen genom schaktning eller fyllning

Du behöver marklov om

  • du vill schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område.

Läs mer om Markarbeten

Skydd vid poolen

Enligt Boverkets byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Skyddet kan vara ett staket som är minst 0,9 meter högt. Det viktiga är att staketet är utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den kunna låsas.

Poolen/bassängen bör ha en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Du som är fastighetsägare ansvarar för säkerheten. Du kan välja andra lösningar men du måste kunna visa att de håller minst samma säkerhetsnivå som exemplen ovan.

Mer information om säkerhetskraven hittar du på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan behöva andra tillstånd

Om du ska ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet så behöver du anmäla det till tekniska förvaltningen.

Handläggningstid:

1 - 10 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad:

Från 5 800 kr

Bygglov kan behövas

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
  • Ritningar i skala 1:100 (fasadritning)
  • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan