Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Friggebod

En friggebod är en mindre byggnad (max 15 kvadratmeter) som kan användas som till exempel redskapsbod, förråd, växthus eller lekstuga.

Du behöver varken bygglov eller anmälan om

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • den ska vara en komplementbyggnad
  • den är högst 15,0 kvadratmeter. Om du redan har en eller flera friggebodar på din tomt får de totalt vara 15,0 kvadratmeter tillsammans
  • tacknockshöjden är högst 3,0 meter
  • den uppförs fristående (får exempelvis inte byggas ihop med bostaden)
  • den placeras i närheten till ett en-eller tvåbostadshus
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne eller närmare om grannen medger det
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats.

Så här gör du

Om du placerar din byggnation mindre än 4,5 meter från en av dina grannar behöver du själv ordna intyg om att din granne godkänner placeringen. Du behöver då få okej från alla som äger den fastigheten. Det bästa är om du låter alla berörda grannar signera alla handlingar för att visa att de godkänner placeringen.

Är placeringen nära kommunens mark, exempelvis park/väg/allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter. Kommunen som äger den allmänna platsen anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen