Fakta om näringslivet

Värnamo kommun präglas av den småländska företagsamheten. Värnamoområdet tillhör en av Sveriges mest intressanta småföretagarregioner.

Förtroendet för regionen avspeglar sig i intresset att driva företag. Resultatet är robusta och livsdugliga företag.

Bra företagsklimat

Värnamo brukar hamna på den övre 3:e delen när näringslivets olika organisationer och branschtidningar testar rikets kommuner. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet för 2021 är Värnamo på plats 75 av Sveriges 290 kommuner i den enkätdel där företagarna själva ger det som kallas "sammanfattande omdöme". I den totala rankingen har Värnamo kommun plats 76.

Värnamo har:

  • ojämförligt många framgångsrika företag, låg arbetslöshet och god köpkraft
  • kompetens att hitta affärsidéer och att driva företag på ett effektivt och lönsamt sätt
  • ett gott företagsklimat genom samarbete och nätverksbyggande
  • väl utbyggd servicesektor, både den privata och offentliga.

Några fakta

I Värnamo kommun står tillverkningsindustrin för drygt 34 procent av arbetstillfällena. Andelen privata tjänster har vuxit till nästan samma andel. Vi har omkring 400 tillverkande företag inom kommunen. Av dessa har över 70 procent färre än tio anställda. Ett tiotal företag har fler än 100 anställda.

Industrin är kraftigt exportinriktad. Allt fler företag ser Värnamos kommunikationsläge vid E4 och riksväg 27 som en stor fördel i ett logistiskt perspektiv.

Dominerande branscher

Dominerande branscher är gummi- plast- metall- och maskinindustri, samt pappers- och grafisk industri. Företagen finns väl spridda i kommunen; i och kring tätorterna Bredaryd, Forsheda, Värnamo, Bor och Rydaholm. De ligger alla utefter riksväg 27. Mindre industriorter är Lanna, Horda och Hånger. Värnamo har välbekanta designföretag som Bruno Mathsson International AB och Källemo AB.

De stora privata arbetsgivarna är till exempel Trelleborg Building System AB, SCA Packaging Sweden AB, Liljedahlsbolagen AB, Peltor AB, Proton Industries AB, Rapid Granulator AB och Scapa Bedding AB.

Tjänsteföretag

Privata tjänster och handel är andra viktiga delar av vårt näringsliv. Här finns en fjärdedel av kommunens arbetstillfällen. Handeln i Värnamo har en stabil tillväxt och lockar kunder från hela regionen. Inom offentlig service finns en tredjedel av arbetstillfällena. Värnamo kommun och Värnamo sjukhus är de största arbetsplatserna.

Kontakt företagsetablering

Anki Hansson, VNAB

anki.hansson@varnamonaringsliv.se

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 september 2022