Anmälningsplikt och tillstånd

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder
På den här sidan hittar du exempel på verksamheter eller åtgärder som kräver anmälan. Det kan till exempel vara installation av värmepumpsanläggning, hantering av brandfarlig vara med mera.
Förenklad delgivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen använder sig ibland av förenklad delgivning. Syftet med delgivning är att vi ska få bekräftat att en person eller företag har tagit emot en viss handling.
Tillståndspliktiga verksamheter och åtgärder
Här kan du se vilka verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd. Ansökan om tillstånd skall göras i god tid innan du sätter igång med ett arbete eller en installation.

Senast ändrad 03 juni 2024