Förenklad delgivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen använder sig ibland av förenklad delgivning. Syftet med delgivning är att vi ska få bekräftat att en person eller företag har tagit emot en viss handling.

Vi skickar ut två brev

Det första brevet innehåller den handling, till exempel ett beslut, som du ska ha. Det andra brevet innehåller ett kontrollmeddelande om att vi har skickat handlingen till dig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att du har fått ta del av handlingen när två veckor har gått från den dagen det första brevet skickades. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Exempel:
Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet och då börjar de tre veckorna räknas från 15 mars till 5 april.

Det tar alltså fem veckor efter att beslutet (första brevet) skickats, till att det har vunnit laga kraft.

Varför två brev?

För att vara säker på att du som mottagare får informationen skickar samhällsbyggnadsförvaltningen två brev. Två brev minskar risken för fel.

Var skickas breven?

Breven skickas till senast kända adress. Det kan vara en e-postadress om du har begärt att det ska användas. Om breven kommer i retur skickas de till din folkbokföringsadress, om denna är en annan än den du angett.

Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis.

Har du inte fått handlingen?

Om du bara fått det andra brevet, inte det med själva handlingen, ska du kontakta kommunens kontaktcenter. Då skickar vi handlingen, det första brevet, igen. Glöm inte att kolla din skräppost!

Tänk på detta så länge ärendet pågår:

  • Du måste meddela om du byter adress (post- eller e-postadress).
  • Kontrollera din post kontinuerligt, åtminstone en gång varannan vecka, för att vara säker på att inte missa något viktigt, till exempel en tid för att svara eller överklaga.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 13 maj 2024