Konkurrensutsatt verksamhet

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och daglig verksamhet.

Värnamo kommun tillämpar för närvarande ej utmaningsrätt.

Lagen om valfrihet (LOV)

LOV innebär att den som beviljats någon av dessa insatser har möjlighet att själv välja vem som ska utföra insatsen; kommunen eller ett privat företag som kommunen har avtal med.

Du hittar länkar till förfrågningsunderlag med bilagor under Blanketter på den här sidan. Där finns utförlig information om vad som gäller om du och ditt företag vill ansöka om att bli utförare.

Utmaningsrätt

Utmaningsrätten har utformats något olika i de kommuner som har infört den, men huvudprincipen är densamma. Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas.  

Utmaningen avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas. Vilka delar av kommunens verksamhet som går att utmana skiljer sig från kommun till kommun, det är alltså upp till respektive kommun att välja vilka delar som omfattas. Däremot är det gemensamt för samtliga kommuner som infört utmaningsrätt att myndighets­utövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal inte kan utmanas.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 23 maj 2024