Upphandlingar

Värnamo kommun köper varor, tjänster och entreprenader för cirka 500 miljoner kronor årligen enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Det är denna lag som styr hur upphandlingar ska göras. Upphandling och inköp styrs och genomförs centralt i Värnamo kommun av inköpsenheten.

Pågående upphandlingar

Värnamo kommun samarbetar med företaget e-Avrop och använder deras upphandlingsstöd samt tjänst för annonsering av pågående upphandlingar.

Värnamo kommuns pågående upphandlingar Länk till annan webbplats.

Planerade upphandlingar

Värnamo kommun har ambitionen att lägga ut planerade upphandlingar minst tre månader innan de annonseras. Planeringen ligger cirka tolv månader framåt i tiden.

För att anmäla intresse till en kommande upphandling behöver du ett konto som du skaffar kostnadsfritt via E-avrops AB:s webbplats.

Anmäl intresse via E-avrop AB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Sedan kan du logga in och klicka på den upphandling som är av intresse och klicka på ja. Ett automatiskt e-postmeddelande kommer då gå ut till dig när upphandlingen annonserats.

Värnamo kommuns planerade upphandlingar. Länk till annan webbplats.

Avslutade upphandlingar och gällande avtal

Är du intresserad av våra avslutade upphandlingar eller våra gällande avtal. Hör av dig till kontaktcenter så hjälper vi dig vidare.

Ansvar och uppgift

Ekonomiavdelningen ansvarar för:

  • Kommunövergripande och förvaltningsspecifika inköp, upphandlingar och uppföljning av kommunens avtal.
  • Leverantörsfakturor och elektronisk handel.
  • Inköp och upphandlingskompetens för kommunens delegater och beställare, avseende lagen om offentliga upphandlingar (LOU) och kommunens riktlinjer och policys.
  • Samordna kommunens inköpsbehov för att tillvarata konkurrensen på marknaden på bästa sätt.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 18 februari 2024