Varudistributionscentral

Värnamo kommun har i samverkan med en upphandlad leverantör skapat en distributionslösning av varor till och från alla våra verksamheter.

Distributionscentralen

Kommunens syfte med distributionscentralen är att samordna olika varuflöden och minimera behovet av transporter till, från och mellan kommunens förvaltningar. Varorna levereras till distributionscentralen och därefter levereras varorna ut till respektive beställare i kommunen. Målet är att respektive leveransmottagare normalt endast skall behöva ta emot varor vid bestämda leveransdagar och leveransintervall, till exempel ett tillfälle per vecka, för livsmedel eventuellt två gånger per vecka.

Följande information ska finnas med på försändelser till Värnamo kommun:

  • enhetens namn 
  • beställarens referens
  • leveransadressen till distributionscentralen:
    Lager och transport
    Torp 2
    331 92 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022