Landsbygdsdialog

Du som bor utanför Värnamo tätort är välkommen till landsbygds­dialog, där vi planerar hur vi tillsammans kan utveckla just din ort.

Landsbygdsdialoger 2023

Delta i landsbygdsdialogen

År

Ort

Datum

2023

Kärda

15 mars


Åminne

31 maj


Hånger

13 september


Dannäs/Torskinge

15 november


Så här går det till:

  1. De som bor på orten besvarar ett frågeformulär om vad de vill att vi ska prata om.
  2. Tjänstepersoner från de olika verksamheterna som berörs av svaren i frågeformuläret deltar i dialogmötet på orten tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och övriga kommunalråd.
  3. Arbetsgrupper bildas under kvällen med personer från orten och från kommunen som arbetar vidare med de områden som ortsborna anser vara prioriterade.
  4. Kommunens arbetsgrupp gör en uppföljning och beslutar om insatser, tur i byn, fördelning av medel och förslag till förbättring.
  5. Under våren träffas landsbygdsrådet som består av representanter från samtliga orter, dialoger genomförs.

Mål

Ett av kommunens övergripande mål är delaktighet. Vi vill att medborgare och medarbetare ska känna sig delaktiga i det som händer i kommunen. Därför har de möjlighet att påverka de kommunala verksamheterna och utvecklingen av den ort där de bor. I landsbygdsdialog får medborgarna möjlighet att direkt påverka de kommunala verksamheterna i samverkan med tjänstepersoner och politiker.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 februari 2023